Bodemvervuiling van chemisch bedrijf Ashland nu tot in Zwijndrechtse woonwijk te vinden

ZWIJNDRECHT – Op het terrein van Ashland – voorheen Hercules en Aqualon – aan de Noordweg op industrieterrein Groote Lindt is sinds de jaren 60 de stof Tert-Butyl-Alcohol (TBA) de bodem en het grondwater ingelekt. Dit bericht AD.nl. TBA wordt gebruikt bij de productie van Natrosol, dat in verf, make-up, medicijnen en bouwmaterialen zit.

De vervuiling kwam in 2005 aan het licht en werd in 2006 onderzocht. In 2007 oordeelde de provincie dat de verontreiniging ernstig en spoedeisend was en dat er dringend moest worden gesaneerd. Dat is nooit gebeurd omdat dat schade zou kunnen opleveren aan gebouwen en installatie van het bedrijf.

De vervuiling blijkt inmiddels onder de Lindtsedijk door te zijn gesijpeld. Uit onderzoeken blijkt dat het boven komt in sloten en vijvers en straks ook in de Munnikendevel.

Volgens de OZHZ(Omgevingsdienst Zuid) ligt de hoeveelheid vervuiling ruim onder de normen die er zijn voor gezondheidsrisico’s. Bovendien vindt de dienst dat u als bewoner niet of nauwelijks in contact komt met de stof TBA in het grondwater en dijksloot en er zou geen gezondheidsrisico zijn. De Stichting Bewonerscomité Lindtwind is verbijsterd over deze aanpak omdat ondanks 15 jaar kennis hebben van ernstige verontreiniging die niet door de dijk heen had hoeven sijpelen om in het grondwater te belanden in een woonwijk. Het comité vindt dat dit toch laten gebeuren puur wanbeleid.