Blijft de Heerjansdamse Dorpsraad nu wel of niet?

ZWIJNDRECHT – Tot grote verbazing en hier en daar boosheid van de Zwijndrechtse gemeenteraadsleden bleken wethouder Tycho Jansen en de voorzitter van de Dorpsraad Heerjansdam Ciska de Jong na een goed gesprek de voorafgaande dag van de gemeenteraadsvergadering een heel ander plan te hebben over de toekomst van de Dorpsraad dan dinsdagavond aan de gemeenteraad werd voorgesteld. Het zag er tot dinsdagavond naar uit dat het Zwijndrechtse College van Burgemeester en Wethouders van de Dorpsraad af wilde. Uit een evaluatie door het College bleek dat de raad niet goed meer functioneerde, zeker na een fors conflict binnen de raad in 2018, waarna er 5 leden vertrokken. Nieuwe leden aantrekken lukte nauwelijks en de inzet van de overgebleven leden was gering. Die situatie was een reden voor het College een extern bureau te vragen te onderzoeken hoe het nu verder zou moeten met de Dorpsraad. Dat bureau wilde de Raad nog wel een tweede kans geven, maar dat zagen B&W toch niet zitten. De Dorpsraad zou een dorpsplatform moeten worden, net als de wijkplatforms in Zwijndrecht, en de leden zouden niet meer verkozen worden door de Heerjansdammers, maar zichzelf kunnen aanmelden. Dat was tegen het zere been van de Dorpsraad.

De gemeenteraad was perplex dat een voorliggend voorstel voor opheffing van de Dorpsraad zo van tafel werd geveegd door de wethouder die het zelf had ingediend. Prutswerk dus van het College, vond men, een schoffering van de gemeenteraad. En was er wel onderzocht wat de Heerjansdammers nu eigenlijk zelf willen? Voor de evaluatie van het functioneren van de Dorpsraad bleek het College van B&W slechts 12 inwoners van Heerjansdam geraadpleegd te hebben. Dat lijkt wat weinig. Het externe rapport werd door Fred Loos (ABZ) gekwalificeerd als “weggegooid geld”. De gemeenteraad kwam er nog niet uit. Uitstel van executie van de Dorpsraad dus. Over een paar weken wordt het verhaal vervolgd.