ZWIJNDRECHT – Wat vind jij van het Veerplein? Deze vraag stond onlangs centraal in een enquête van de gemeente Zwijndrecht voor een nieuwe inrichting van het Veerplein en omgeving.  De enquête werd ruim 1.650 keer ingevuld en geeft een goede indruk van de mening van zowel bewoners als bezoekers. Het voorlopig ontwerp voor het Veerplein en omgeving ligt nu ter inzage tot en met woensdag 25 september 2019.

Eerder stelde de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor de nieuwe inrichting van het Veerplein en omgeving. Dit is gedaan na uitbreid overleg met de bewoners. Met deze uitgangspunten en uitkomsten van de onlangs gehouden enquête is nu een voorlopig ontwerp opgesteld.

Keuzes maken
Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke Ontwikkeling) is enthousiast over het grote aantal reacties op de enquête. Het Veerplein is van ons allemaal, dus we wilden naast bewoners ook bij bezoekers peilen wat hun mening is over bepaalde punten. We zien wel dat de meningen over bepaalde punten sterk uiteenlopen. Daardoor is het best een spannend proces, waar we met elkaar uit moeten komen.”

Informatiebijeenkomst
Nu is het moment aangebroken voor de officiële inspraak, waarbij het voorlopig ontwerp ter inzage ligt. Ook organiseert de gemeente op woensdag 11 september 2019 een informatiebijeenkomst.

Autoluw Veerplein
In de enquête werden in totaal zes vragen voorgelegd. De meerderheid, 88 procent, heeft voorkeur voor een autoluw Veerplein met terrasjes, terwijl 12 procent liever meer ruimte houdt voor auto’s met daarbij enkele terrasjes.

Markthal leidt tot discussie
Over een markthal op het Maasplein lopen de meningen uiteen, 45 procent kiest voor een parkeerterrein zonder markthal, terwijl 55 procent voor de komst van een markthal met parkeerterrein is. De markthal leidde tot extra discussie onder bewoners. Een deel van hen ziet het niet zitten dat er een markthal komt, omdat dit ten koste gaat van parkeergelegenheid. Een aantal bewoners overhandigde daarom een petitie met handtekeningen tegen de markthal.

Ontmoetingsplek
De waterbus heeft zijn eigen wachtplek op de ponton. Het oude wachthuisje op de kade wordt nu gebruikt als ontmoetingsplek. Een nieuw modern wachthuisje als ontmoetingsplek heeft de voorkeur van 66 procent. Voor 34 procent hoeft er geen wachthuisje terug te komen. Een vlaggenmast met zitgelegenheid op het Thorhoofd heeft de voorkeur van 83 procent, terwijl 17 procent deze niet wenst.

Boulevard
Met de nieuwe inrichting van het Veerplein en omgeving komt er een boulevard langs het water voor wandelaars en fietsers. De vraag was of het fietspad doorgetrokken kan worden naar de watertoren. 54 procent is hiervoor, terwijl 46 procent vindt dat dit alleen een voetpad moet blijven.

Tot slot werd gevraagd om een pakkende naam die bij Zwijndrecht past te verzinnen voor de promenade langs het water. Veel uiteenlopende namen zijn genoemd. De gemeente komt hierop later terug.

Schriftelijke reacties
Naar aanleiding van de beelden bij de enquête ontving de gemeente ook al een aantal schriftelijke reacties. Deze reacties neemt de gemeente mee bij de officiële inspraakprocedure.

Ter inzage
Het voorlopig ontwerp voor het Veerplein en omgeving ligt ter inzage tot en met woensdag 25 september 2019 en bestaat uit een film met impressie en een ontwerptekening. Beide zijn te zien op www.zwijndrecht.nl/veerplein en vanaf vrijdagmiddag 12 juli ligt een presentatie in de hal van het gemeentehuis. Ook is een toelichting gegeven over veel gestelde vragen. Reacties kunnen gemaild worden naar veerplein@zwijndrecht.nl of per brief naar Gemeente Zwijndrecht, t.a.v. Arend van Grootheest, Raadhuisplein 3, 3331 BT  ZWIJNDRECHT.