Afscheidscadeau van oud-burgemeester Schrijer gaat naar bloedkankeronderzoek

In de witte jassen onderzoekster Lina van der Straten en internist-hematoloog Mark-David Levin met tussen hen in oud-burgemeester Dominic Schrijer. Verder v.l.n.r. Leontien Schreuders, Wilma Zoon, Lou Prince. Achteraan de bestuursleden van het Vriendenfonds Job van Niftrik, Myra Kleiweg en Marc ter Haar.


ZWIJNDRECHT- Voormalig burgemeester Dominic Schrijer van Zwijndrecht heeft een zeer royale donatie afgeleverd bij internist-hematoloog dr. Mark-David Levin van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het bedrag van 6218,07 euro is de optelsom van de giften die Schrijer kreeg bij zijn afscheid. Het komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van chronische leukemie.

Na een ambtsperiode van bijna zes jaar nam Schrijer in januari afscheid van zijn gemeente. Hij deed dat bij drie verschillende gelegenheden. Zijn zakelijke netwerk zei hij gedag met een symposium in het teken van ‘Groeien aan de Maas’. Van het gemeentebestuur nam hij officieel afscheid tijdens een buitengewone raadsvergadering. En voor de Zwijndrechtse inwoners was er een muzikale avond in de Bethelkerk, waarbij circa 400 aanwezigen genoten van diverse artiesten uit de regio, waaronder het koor ‘Inspire2LiveChoir’ van dirigent Peter Overduin.  

Schrijer had vooraf laten weten dat hij persoonlijk geen geschenken wilde ontvangen ter gelegenheid van zijn afzwaaien. Hij nodigde iedereen die dat wilde uit om in plaats daarvan een gift te doen aan Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis, uiteindelijk bedoeld voor onderzoek door  dr. Levin, een vooraanstaand specialist op het gebied van chronische leukemie (een vorm van bloedkanker). Levin is betrokken bij nationale en internationale studies, die voor een groot deel worden ontworpen in het Albert Schweitzer ziekenhuis en waardoor patiënten in vele ziekenhuizen in binnen- en buitenland mee kunnen doen naar onderzoeken met nieuwe geneesmiddelen.  

Bij het ziekenhuis voelt Schrijer een grote betrokkenheid. Hij heeft tijdens zijn ambtsperiode goede en constructieve contacten onderhouden met het bestuur en artsen. Schrijer: “Het Albert Schweitzer ziekenhuis is hét ziekenhuis voor de Drechtsteden. Veel patiënten uit Zwijndrecht worden hier behandeld. Het is een hoogwaardig ziekenhuis dat van ons allemaal is. Het doet me daarom genoegen dat ik van zoveel mensen een bijdrage mocht ontvangen om deze vervolgens weer door te geven voor betere zorg.” De dames Leontien Schreuders en Wilma Zoon uit Zwijndrecht stuwden op eigen initiatief het bedrag van de schenking van Schrijer nog op, door middel van een huis-aan-huiscollecte in hun wijk Kort Ambacht.  

Levin is verguld met de donatie. “Onderzoek is essentieel voor betere zorg, maar het is duur omdat het tijdrovend is. Dit prachtige cadeau van burgemeester Schrijer en de Zwijndrechtse gemeenschap gaan we gebruiken om deels de studie te bekostigen van promoverend onderzoekster Lina van der Straten. Zij analyseert data uit de landelijke kankerregistratie om erachter te komen welke behandelmethoden bij chronische leukemie de afgelopen decennia effectief of juist minder effectief waren. Die kennis is van belang om de effectieve methoden verder te kunnen verbeteren.” De onderzoekster was zelf aanwezig bij het uitreiken van de cheque, evenals de Zwijndrechtse zanger Lou Prince (die meewerkte aan de muzikale afscheidsavond) en het bestuur van het Vriendenfonds.  

Het Vriendenfonds werft donaties van bedrijven, particulieren en evenementen en laat deze ten goede komen aan patiëntenwelzijn en wetenschappelijk onderzoek in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Meer informatie over doneren is te vinden op www.aszvrienden.nl.