Zwijndrecht steunt slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

ZWIJNDRECHT – De gemeente Zwijndrecht leeft intens mee met alle getroffenen van de ongekende ramp in Turkije en Syrië. Sommige Zwijndrechtenarenhebben familie en vrienden in het door zeer zware aardbevingen getroffen gebied. Het bestuur deelt de zorgen en onzekerheid van de inwoners.

Daarom hebben het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad besloten dat het gemeentebestuur €45.000 doneert aan Giro555 voor de slachtoffers van de aardbevingen. Dit komt overeen met 1 euro per inwoner van de gemeente Zwijndrecht. De Samenwerkende Hulporganisaties, waaronder het Rode Kruis, hebben Giro555 geopend om de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te helpen. 

‘Hart laten spreken’
Over het initiatief voor de donatie, zegt Chris Moorman, nestor van de gemeenteraad: “Ons medeleven gaat uit naar de getroffen mensen, hun familie en vrienden. Daarom heeft de gemeenteraad direct actie ondernomen en is zij samen met het college tot dit initiatief gekomen. Wij willen in woord en gebaar ons hart laten spreken.”

Burgemeester Hein van der Loo heeft met een videoboodschap steun betuigd aan de Turkse en Syrische gemeenschappen in Zwijndrecht. De ramp maakt diepe indruk. Van der Loo: “Duizenden mensen zijn uit het leven gerukt, tienduizenden gewond en honderdduizenden dakloos. Dit is een natuurramp met een vreselijke menselijke impact.”

“Zwijndrecht leeft mee. De slachtoffers en hun dierbaren zijn in onze gedachten. Ik hoop en ik bid dat alle hulpdiensten ter plaatse, het geld dat wordt ingezameld en de spullen die worden verstuurd, mogen helpen het leed een beetje te verzachten.”