Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor het ondersteunen en bevorderen van controles op coronatoegangsbewijzen (CTB). De gemeente Zwijndrecht stelt vanaf donderdag 18 november 2021 een regeling open voor ondernemers en (sport)verenigingen die verplicht moeten werken met controles op een coronatoegangsbewijs. Zij kunnen aanspraak maken op een beperkte bijdrage in de extra kosten die ze voor de controles moeten maken.

Lichte tegemoetkoming
De regeling is van kracht voor iedere ondernemer en (sport)vereniging die extra (personeels-)kosten maken voor de controle op het CTB. Een onderneming kan een bijdrage tot maximaal € 1.000 aanvragen, een vereniging maximaal € 500. De gemeente Zwijndrecht ziet de regeling als een lichte tegemoetkoming aan de bedrijven en verenigingen die CTB-checks moeten doen.

Aanvraag mogelijk vanaf 18 november
Vanaf donderdag 18 november kan een aanvraag worden ingediend via een formulier op de website van de gemeente. De kosten moeten zijn gemaakt in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021. De aanvraag moet ook uiterlijk 31 december 2021 zijn ingediend. Het gaat om extra kosten die ondernemers, verenigingen en organisatoren maken voor materiaal en personeel voor de controle op het CTB. Zolang er budget is, wordt het geld na een aanvraag zo snel mogelijk uitgekeerd. 

Informatie over de regeling
Op www.zwijndrecht.nl/regelingctb staat meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier. Vragen over de regeling kunnen gemaild worden naar e-mailadres: regelingctb@zwijndrecht.nl

Foto: Ellywa op Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0