Zwijndrecht investeert in aanpak overlast

ZWIJNDRECHT – Zwijndrecht gaat extra investeren om de overlast in verschillende wijken in de gemeente aan te pakken. Zo heeft de gemeente een coördinator overlast aangesteld, wordt de huidige aanpak doorgelicht en komen er duidelijke spelregels voor het gebruik van ontmoetingsplekken voor jongeren (JOP’s) en andere openbare voorzieningen.

In de afgelopen periode is het aantal klachten over overlast toegenomen, zoals de vernieling van de JOP aan de Uranusstraat en overlast bij wijkgebouw Xiejezo en het Develpark. Niet alleen jongeren maar ook volwassenen maken zich hier schuldig aan. De lokale aanpak van overlast – waarin gemeente, politie, jongerenwerk en straatcoaches met elkaar samenwerken – is vooral gericht op jeugd.

Aanpak per groep
Gemeente, politie, jongerenwerk en straatcoaches brengen nu alle overlastgevende groepen in beeld en bepalen een aanpak per groep. Zij lichten de huidige aanpak door en passen deze aan op de actuele problematiek. Daarnaast wil de gemeente samen met partners als het Vivera Sociaal Wijkteam in gesprek met de ouders en gezinnen van de overlastgevers. Doel is om samen te werken aan een nieuw perspectief voor deze mensen zoals werk en opleiding.

Buitenruimte is voor iedereen
Wethouder jeugd Ronald de Meij: “De buitenruimte is er voor iedereen, ook voor onze jongeren. Zij hebben veel voor hun kiezen gekregen in de afgelopen twee jaar. Dichte scholen en sportclubs, geen feestjes en evenementen, juist de zaken waar je als jongere voor leeft en van leert. Zij zijn daarom vaker buiten om elkaar te ontmoeten, te sporten en te ontspannen. Ik vind het belangrijk dat zij de ruimte krijgen. De meeste jongeren geven geen overlast, een beperkte groep helaas wel. Dat pakken we stevig aan. Tegelijkertijd willen we in gesprek met deze groepen en hun familie om hen perspectief te bieden in onze samenleving met werk en opleiding.”