Zwijndrecht: Bouwhoogte bij watertoren aanpassen

ZWIJNDRECHT – De projectontwikkelaar die een appartementencomplex bij de monumentale watertoren wil bouwen, moet zijn plannen aanpassen. Het bedrijf wil bij de watertoren een complex bouwen met een maximale hoogte van 17 meter. Het college van B&W vindt dat het gebouw niet hoger mag worden 12,10 meter. Ook wil het college geen toestemming geven voor de bouw van een paviljoen bij de watertoren.

Bestemmingsplan

Het college heeft de gemeenteraad vandaag geïnformeerd over het afwijken van het bestemmingsplan voor de locatie Westerschelde 1, het terrein bij de watertoren. Het gaat om een voorgenomen besluit. Daarin krijgt de projectontwikkelaar de ruimte om maximaal tien procent af te wijken van de bouwhoogte van 11 meter die in het bestemmingsplan staat.

Bezwaren
Isa Beheer BV is eigenaar van de watertoren. In oktober diende het bedrijf een aanvraag in om bij de watertoren een complex met een maximale hoogte van 17 meter te bouwen met ruimte voor tien woningen. Daarvoor is een ontwerp-omgevingsvergunning opgesteld. Die heeft zes weken ter inzage gelegen. In die periode zijn twintig zienswijzen (bezwaren) ingediend.

Motie gemeenteraad
In maart 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college opriep om geen toestemming te geven voor een appartementencomplex dat hoger is dan 11 meter. Ook vroeg de gemeenteraad in die motie om de bestemming wonen alleen toe te staan als dat past bij de historische watertoren.

Volgende stap
Wethouder Jos Huizinga (Bouwen) hoopt dat alle partijen vooruit kunnen met het voorgenomen besluit: “We hebben hiermee geluisterd naar de bezwaren van omwonenden. De wensen van de raad zijn in dit voorgenomen besluit grotendeels meegenomen. En de projectontwikkelaar krijgt de ruimte om appartementen te bouwen bij de watertoren. Ik hoop dat we nu een volgende stap kunnen gaan maken.”

Raadsinformatiebijeenkomst
Het college heeft de gemeenteraad vandaag geïnformeerd. Op dinsdag 17 mei is er een raadsinformatiebijeenkomst waarin wethouder Jos Huizinga een toelichting geeft op het voorgenomen besluit. Raadsleden kunnen dan ook vragen stellen.