Zwijndrecht benadert gezinnen met afwijzing pgb jeugdhulp door inkomenstoets

ZWIJNDRECHT – Gemeente Zwijndrecht gaat actief de gezinnen benaderen die op basis van de inkomenstoets geen persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp toegewezen hebben gekregen.

De gezinnen die daarbij geen vervangende zorg hebben gekregen (zogeheten zorg in natura) en die nog steeds zorg nodig hebben, kunnen een nieuwe aanvraag indienen voor een pgb. De inkomenstoets wordt niet meer toegepast. In Zwijndrecht gaat het om 4 gezinnen. Ook gaat de gemeente samen met de gezinnen in kaart brengen wat de gevolgen van de afwijzing zijn geweest zodat de gemeente hen een maatwerkoplossing aan kan bieden.

Op dinsdag 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad een motie met deze strekking aangenomen waarin zij het college van B&W oproept deze acties op te pakken. Het college steunt de motie.

Uitspraak CRvB
Op 9 juni 2021 heeft de Centrale raad voor Beroep (CRvB) geoordeeld dat de inkomenstoets niet is toegestaan bij het toekennen van een pgb in het kader van de Jeugdwet. Hiermee komt de CRvB terug op haar uitspraak uit 2019. Op basis van die uitspraak hebben meerdere gemeenten in Nederland de inkomenstoets ingevoerd. Hierbij wordt gekeken of het betreffende gezin voldoende eigen middelen heeft om de hulp te bekostigen.Na de uitspraak van 9 juni gaf de gemeente Zwijndrecht aan per direct met de inkomenstoets te stoppen.