Zuid-Holland Zuid schaalt op na ingrijpende landelijke maatregelen om het Coronavirus te bestrijden.

STREEKNIEUWS – Om in alle gemeenten de maatregelen efficiënt uit te kunnen voeren, en de afstemming tussen de burgemeesters in de regio optimaal te laten verlopen, is voor de crisisbeheersing opgeschaald volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). In het zogenaamde GRIP-4-niveau is een aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de VRZHZ. De burgemeesters van de regio overleggen vrijdag in een Regionaal Beleidsteam, en stemmen gezamenlijk af onder voorzitterschap van de voorzitter van de veiligheidsregio, Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht. De burgemeesters worden ondersteund door een staf met daarin leidinggevenden van de hulpdiensten, het Regionaal Operationeel Team.

Naast deze gecoördineerde inzet van de hulp- en medische diensten, is het daarnaast van belang dat iedereen in de regio de komende periode gezamenlijk optrekt. Burgemeester Kolff: ‘Samen het Coronavirus bestrijden betekent oog hebben voor een ander. Elkaar niet infecteren, maar wel oog hebben voor elkaar.’