Zuid-Holland maakt statement tegen discriminatie

STREEKNIEUWS – Vandaag heeft Zuid-Holland duidelijk uitgesproken dat al haar inwoners welkom zijn: man, vrouw, links, rechts, leraar, journalist, homo en hetero. GroenLinks, PvdD, PvdA, 50plus, SP, DENK, CU/SGP vroegen gisteren om een duidelijk statement te maken tegen discriminatie door artikel 1 van de grondwet prominent in beeld te brengen in het Provinciehuis in Den Haag. Het provinciebestuur wilde dat graag snel doen en het bij de statenzaal zichtbaar maken.  

Fractievoorzitter van GroenLinks Berend Potjer: ‘Wij zijn heel blij dat Zuid-Holland een duidelijk signaal afgeeft tegen discriminatie, dat wij in Zuid-Holland geen tweederangsburgers kennen. Juist in deze tijd waarin sommige politici die vrouwen, beroepsgroepen en bevolkingsgroepen discrimineren en demoniseren veel aandacht krijgen is het van belang dat Zuid-Holland een krachtig tegengeluid laat horen. Dat zij zich uitspreekt tegen discriminatie en voor gelijke behandeling van al haar inwoners, ongeacht geslacht, beroep, afkomst, seksuele voorkeur of wat dan ook.’

GroenLinks en de andere partijen verwachten dat deze zomer nog artikel 1 van de grondwet in het Provinciehuis prominent in beeld wordt gebracht. De volledige tekst van het grondwetsartikel luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’