Zoeken naar beste plek voor kwetsbare ouderen begint voortaan al op de SEH

Drie transferverpleegkundigen op de SEH: v.l.n.r. Daisy de Peuter, Helma van Helden en Mirjam Tieleman.

DORDRECHT – Kwetsbare oudere patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht worden vanaf 1 februari direct gezien door een transferverpleegkundige.

Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het uitplaatsen van patiënten die na hun opname het ziekenhuis mogen verlaten, maar nog wel zorg nodig hebben. Doordat de transferverpleegkundige nu ook ‘aan de poort’ van het ziekenhuis gaat meekijken, is de verwachting dat patiënten ofwel korter, ofwel helemaal niet hoeven te worden opgenomen. Hiermee wil het ziekenhuis het aantal niet-noodzakelijke opnamedagen verder terugdringen, om ruimte te creëren voor de stijgende zorgvraag.

Geen kant op
Vrijwel dagelijks gebeurt het dat een oudere patiënt die ziek of gevallen is, na een beoordeling op de SEH naar huis mag, maar niet naar huis kan. “Door de ziekte of de val zijn ouderen plots beperkt in hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid”, vertelt transferverpleegkundige Helma van Helden. “Als er dan niet meteen mantelzorg beschikbaar is, kan de patiënt geen kant op. Vaak wordt hij of zij dan toch opgenomen, zonder medische indicatie. De patiënt ligt dan te wachten totdat een (tijdelijke) plek in een verpleeghuis of thuiszorg geregeld is en wordt daar niet beter van. Ook geeft dit druk op de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden.”

Passende zorg
Transferverpleegkundige Mirjam Tieleman: “Nu breiden wij onze aandacht dus uit naar patiënten die nog niet opgenomen zijn. Collega’s van de SEH kunnen ons meteen inseinen voor een patiënt die naar verwachting geen of weinig ziekenhuiszorg nodig heeft, maar niet meteen naar huis kan. Wij hebben veel ervaring in het inschatten welke zorg passend is én we hebben goed contact en duidelijke afspraken met diverse verpleeghuizen en de thuiszorg in de regio.” Ook wanneer het op dat moment niet lukt om een opname te voorkomen, biedt de vroege betrokkenheid van de transferverpleegkundige toch voordeel. Tieleman: “Wij hebben dan de patiënt al in beeld. Het regelen van de juiste zorg op de juiste plek komt direct op gang. Voorheen zagen we de patiënt op z’n vroegst de volgende dag in de kliniek.”

Verblijfbedden
Vorig jaar opende zorgorganisatie PZC Dordrecht binnen het gebouw van het Albert Schweitzer ziekenhuis al een zogenoemde ‘acute zorgafdeling’ met eerstelijns verblijfbedden. Ook deze zijn bedoeld voor de categorie oudere, acute patiënten op de SEH die meer gebaat zijn bij een tijdelijk verpleeghuisbed dan bij een ziekenhuisbed. Deze route werkt goed, maar de aantallen patiënten zijn nog klein. “Het doorplaatsen vanaf de SEH naar die afdeling gaan wij ook voor onze rekening nemen”, aldus Van Helden. “Dit zal een van de mogelijkheden zijn waar wij uit kunnen kiezen als we op de SEH werkzaam zijn. Tot nog toe konden SEH-collega’s zelf een plek aanvragen op deze afdeling, maar dit is tijdrovend voor hen en valt niet binnen hun primaire taak.” De verwachting is dat het aantal patiënten op deze route gaat stijgen.

Opbouw in fasen
De aanwezigheid van de transferverpleegkundigen op de SEH is geen proef, maar wordt wel in fasen opgebouwd. Van de twaalf transferverpleegkundigen vervullen er voorlopig vier deze functie tijdens kantooruren.

Bron: ASz