Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep en onderzoeken verdere samenwerking

GORINCHEM/DORDRECHT – Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep zijn twee sterke, gerenommeerde zorgorganisaties die als buren al goed samenwerken en elkaar goed kennen. Beide organisaties hebben de wens – en voelen de noodzaak – om de banden op korte termijn te verstevigen.

Zij verwachten dat intensiever samenwerken het gemakkelijker maakt om onder meer aan de stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen en zo veel mogelijk specialistische zorg voor de regio te behouden. Maar ook om nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen en om zorgprofessionals aan te trekken en te behouden. En om naadloos samen te werken met partners in de zorgketen en op het gebied van vastgoed, apparatuur en ict.

Beste samenwerkingsvorm
Binnenkort gaat daarom een vooronderzoek van start naar de meerwaarde van nauwer samenwerken, de doelen, de kansen en bedreigingen en de beste vorm waarin een intensievere samenwerking kan worden gegoten. Inhoud is leidend De ideale vorm wordt gekozen vanuit de kansen en mogelijkheden. De mogelijke samenwerkingsvormen die worden onderzocht lopen uiteen van toch op de huidige voet verdergaan tot aan de meest vergaande vorm: de juridische fusie.

Bron: ASz