Zetel SP in gemeenteraad Zwijndrecht blijft leeg

ZWIJNDRECHT- De zetel van de SP in de gemeenteraad van Zwijndrecht blijft leeg. Er is geen opvolger gevonden voor voormalig raadslid Ria Reijerse, die in december ontslag nam vanwege persoonlijke omstandigheden. 

Na het vertrek van Ria Reijerse per 14 december 2020 zijn alle kandidaten van de lijst SP op volgorde benaderd, zoals de Kieswet voorschrijft. Allen hebben aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor een benoeming als raadslid. Dit betekent dat er sprake is van lijstuitputting. De zetel blijft leeg tot de gemeenteraadsverkiezing van 2022.