Zes inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht Koninklijk onderscheiden

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Burgemeester Jan Heijkoop had deze maandagochtend een grote verrassing voor zes Ambachtse inwoners. Hij belde hen om te vertellen dat zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege de coronamaatregelen is een feestelijke gezamenlijke bijeenkomst ook dit jaar niet mogelijk. De gedecoreerden krijgen hun Koninklijke onderscheiding deze week in kleine kring uitgereikt.

Burgemeester Heijkoop: “Deze Ambachters zetten zich al jaren op allerlei gebied vrijwillig in voor de Ambachtse samenleving. Daar ben ik ontzettend trots op! Deze waardering in de vorm van een Koninklijke onderscheiding is dan ook meer dan verdiend!”

Informatie over de gedecoreerden:

De heer P. van der Giessen
De heer Van der Giessen is sinds de jaren tachtig actief voor de Ambachtse volleybalvereniging Vollido. Als lid in diverse commissies maar ook als trainer, coach en speler. Onder zijn toeziend, juridisch oog zijn afspraken gemaakt met het verenigingsdeel van Vollido waardoor het clubhuis financieel zelfstandig kan functioneren.

Daarnaast heeft de heer Van der Giessen zich jarenlang ingezet voor de lokale afdeling van het CDA. Op jonge leeftijd vanaf 2002 als secretaris. Vanaf 2006 als gemeenteraadslid en van 2016 tot 2018 als wethouder. Daarnaast nam hij in 2020 voor een half jaar de honneurs waar als (interim)wethouder toen wethouder Van Die door ziekte afwezig was.

Mevrouw C.P. Hoogland-van Duijn
Al 30 jaar zet mevrouw Hoogland zich in als vrijwilligster voor diverse organisaties. Dit begon in de periode 1990-1996 voor de plaatselijke korfbalvereniging. Daarna was zij van 2004 tot 2010 vrijwilligerscoördinator en gastvrouw in het Reinier de Graaff Gasthuis, voorheen Hippolytus ZH en Bethel ZH. Na haar verhuizing in 2010 naar Hendrik-Ido-Ambacht zette zij een schilders-club op in ontmoetingscentrum Emmastaete, vestiging van De Blije Borgh. Door haar hulp bij administratieve klussen kwam ze terecht bij A3 Welzijn, waar zij ook diverse activiteiten clubjes coördineerde. Toen A3 Welzijn werd overgenomen door de Blije Borgh/UVV, werd deze omzetting mede door haar inspanning gerealiseerd.  

In 2013 trad mevrouw Hoogland toe tot het bestuur van het UVV die in 2019 zelfstandig verder ging als Blije Borgh Vrijwilligers (BBV). Bij de totstandkoming van de nieuwe naam en omzetting van de gehele administratie leverde mevrouw een grote bijdrage.

De heer M.J. van Namen
De heer Van Namen is al sinds 1973 een actief en betrokken lid van de Gereformeerde kerk Zwijndrecht waar hij diverse functies vervult. In de periode 1973-1977 en 1984-1988 was hij diaken. Daarnaast rijdt hij wekelijks één van de kerkauto’s en coördineert dit sinds 2013 ook. Daarnaast bezorgt hij al vele jaren het kerkblad op een aantal adressen in Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor het Christelijk mannenkoor Excelsior is de heer Van Namen sinds 2009 actief, waarbij sinds 2011 als tweede voorzitter. Daarnaast coördineert hij sinds 2005 het ophalen van oud papier en de Pepernotenactie. Met deze twee acties zorgt hij er mede voor dat het koor financieel gezond is en dat het mogelijk is om optredens onder de kostprijs te kunnen uitvoeren. Tevens werkt hij vanaf 2014 onafgebroken als chauffeur voor de Voedselbank Zwijndrecht. Tot slot was hij van 1991 tot 2012 lid van de Lionsclub Swindregt Were waar hij in verschillende bestuursfuncties veel projecten heeft verwezenlijkt.

De heer D.G. Nugteren
De heer Nugteren is ruim 20 jaar actief als vrijwilliger op veler gebied. Vanaf 2012 zet hij zich in voor de Stichting Ambacht Samen en in december 2013 heeft hij de Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder mede-opgericht. Voor beide stichtingen vroeg hij o.a. vergunningen en subsidies aan en onderhield de contacten met diverse instanties. Vanuit zijn rol in deze stichtingen is hij initiatiefnemer geweest van meerdere projecten met een maatschappelijk belang, zoals de documentatiefilm ‘Mijn naam is Sophia’.

Voor de Stichting Hervormde Jeugdfederatie is hij van 2003 tot 2014 o.a. penningmeester geweest. Daarnaast was hij onder meer lid van de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Dorpskerk, lid van de Raad van Toezicht zorginstelling De Blije Borgh, coach voor ondernemers van kleine bedrijven en coach van mensen en gezinnen die in de schuldsanering terecht zijn gekomen. Tot slot zet hij zich in als voetbaltrainer.

De heer H.A.J.M.B. Potters
De heer Potters zette zich tien jaar in voor de John F. Kennedy basisschool in diverse functies. Hij was van 1986 tot 2002 voorzitter en later penningmeester bij de Ambachtse Reddingsbrigade en ook daarna nog op afroep beschikbaar voor werkzaamheden. Bij biljartvereniging Schildman is hij ruim 15 jaar actief als wedstrijdleider, penningmeester en teamleider. Al meer dan 40 jaar is hij lid van de Ambachtse Filatelistenvereniging. In april 2018 is hij benoemd tot erelid vanwege zijn grote verdienste. Hij organiseert succesvolle beurzen, is penningmeester en contactpersoon naar de pers. Bij Hoveniersbedrijf van der Hoven was hij de initiator van de EHBO-vereniging en promotor/bestuurslid van de personeelsvereniging.

Mevrouw M.J.S. Pusch
Mevrouw Pusch is al 27 jaar bij diverse organisaties zeer actief geweest of nog steeds actief als vrijwilligster. Al 25 jaar begeleidt en verzorgt zij deelnemers tijdens de vakantiereizen van KSCC (voor zieken in de binnenvaart). Soortgelijk vrijwilligerswerk verrichtte ze voor het Rode Kruis, PKN-vakantieweek Roosevelthuis, Het vakantiebureau.nl en Johanniter Nederland. Bij verpleeghuis Antonius IJsselmonde (Laurens), bij LEVgroep Leven en verbinden en Stichting vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) zette mevrouw Pusch zich in voor cliënten in hun laatste levensfase. Voor Hospice de Cirkel doet zij dit nog steeds. Naast al deze werkzaamheden is ze ook nog actief als bestuurslid bij de Bedlington Terrier Club, vrijwilliger bij de Blije Borgh en twee keer per maand bij Stichting De Gasterij te Zwijndrecht en bij het project ‘Samen aan Tafel’ vanuit de wijkgemeente PKN De Ark.