Woonkracht10 en CombiRaad tekenen belangrijke overeenkomsten

ZWIJNDRECHT – Op dinsdag 5 juli tekenden Erwin Zwijnenburg, bestuurder van Woonkracht10 en Leo Hartkoren, voorzitter van de CombiRaad twee belangrijke overeenkomsten. Met deze handtekeningen maakten zij de vernieuwde samenwerkingsafspraken officieel en kwamen een nieuw Sociaal Statuut overeen. Zo zetten Woonkracht10 en de CombiRaad weer een stap in een nog betere toekomst voor hun huurders.

Een vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst 
In de Samenwerkovereenkomst staan belangrijke afspraken over de manier van werken tussen Woonkracht10 en de CombiRaad vastgelegd. Erwin Zwijnenburg geeft aan: “Er liggen duidelijke afspraken waarover we praten en hoe we samenwerken. We maken elkaar beter en daar zijn onze huurders mee gebaat.” Ook Leo Hartkoren benadrukt het belang van een goede samenwerking met duidelijke afspraken: “Wij willen elkaar benaderen als partners met een gezamenlijk belang: goede en betaalbare woningen in een veilige en prettige leefomgeving”. 

Sociaal Statuut 
Het Sociaal Statuut is een overeenkomst tussen Woonkracht10 en haar huurders. In deze overeenkomst staan de afspraken en regelingen over de positie van bewoners bij sloop, sloop-nieuwbouw, verbouwwerkzaamheden of planmatig onderhoud van hun woning. Nu het sociaal statuut een feit is, zijn de belangen, rechten en plichten van de huurders duidelijk vastgelegd. Iedereen weet precies waar men aan toe is. 

Over de CombiRaad 
De CombiRaad is een huurderstichting en vertegenwoordigt alle huurders van Woonkracht10 in de breedste zin van het woord. Met de invoering van de nieuwe woningwet 2015 is er meer invloed voor de huurdersvertegenwoordigingen. Hier wordt optimaal gebruik van gemaakt waarbij het gezamenlijk belang niet uit het oog wordt verloren. Het sociaal statuut, maar ook de samenwerkingsovereenkomst, biedt hiervoor een goede basis. 

Over Woonkracht10 
Woonkracht10 is een woningcorporatie voor iedereen in de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Zwijndrecht die niet zelfstandig in zijn woonbehoeften kan voorzien. De organisatie beheert ruim 11.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten en maakt werk van vitale en veerkrachtige buurten waar huurders hun thuis vinden. Onze kernopdracht is ‘Samen Thuis Geven’ door het bieden van voldoende, goede, betaalbare en duurzame woningen voor mensen waarvoor de markt geen of beperkte oplossingen biedt.