Wonen op eigentijds boerenerf op Land van ’t Hoff

ZWIJNDRECHT – De historische boerderij op de hoek van de Lindtsebenedendijk en de Burgemeester van ’t Hoffweg wordt herbouwd tot een kleinschalige woonzorgvoorziening. Het naastgelegen recreatiegebouw, dat dateert uit de jaren ’70 van de vorige eeuw, wordt gesloopt om plaats te maken voor eengezinswoningen met tuin.
Deze worden voor een deel ook gebouwd op de erachter gelegen sportvelden die niet meer als zodanig in gebruik zijn. De huidige gebruiker, boksschool Diamond Gym, wordt elders in Zwijndrecht ondergebracht. Twirlteam Accelerando is al verhuisd naar een andere plek. 

Land van ’t Hoff wordt een nieuwe, door groen en water omzoomde, woonbuurt met 37 koopwoningen in het dure segment en maximaal 24 (huur)zorgappartementen. Het nieuwbouwproject wordt ontwikkeld en gerealiseerd door ABB Bouwgroep.

Boerderij blijft beeldbepalend in nieuwe wijk
De boerderij op deze locatie was van de familie Van ’t Hoff, die onder andere diverse dijkgraven voortbracht evenals een burgemeester en (in 1901) de eerste Nobelprijswinnaar voor chemie, Jacobus Henricus van ’t Hoff. De oorspronkelijke dwarsdeelboerderij bestaat niet meer. Deze is in 1945 geheel afgebrand waarna hij in een andere hoedanigheid is herbouwd. De boerderij verkeert nu in zo’n slechte staat dat het niet haalbaar is om deze om te bouwen naar energiezuinige woningen. Daarom is ervoor gekozen de boerderij te herbouwen in vrijwel dezelfde verschijningsvorm en massa. Daarbij worden bestaande materialen hergebruikt. De boerderij blijft daardoor als beeldbepalend element aanwezig in het nieuwe gebied.

Het afgelopen jaar zijn omwonenden en andere belangstellenden door zowel ABB Bouwgroep als de gemeente Zwijndrecht tijdens 3 informatiebijeenkomsten geïnformeerd over de plannen en hebben zij gelegenheid gehad te reageren. Waar mogelijk is hun inbreng verwerkt in de plannen. Ook is er op andere momenten intensief contact geweest met de historische vereniging en vertegenwoordigers van de omwonenden.

Nieuwbouw brengt verhuisketen in beweging
Wethouder Jos Huizinga: “Dit plan draagt bij aan het behalen van onze bouwambities uit het raadsprogramma. In de koopsector is grote behoefte aan woningen in het hogere segment. Door deze te bouwen ontstaan doorstroommogelijkheden voor onze inwoners. Met de verhuisketen die zo in beweging komt, komen betaalbare woningen, bijvoorbeeld voor starters, vrij.”
Hij noemt het mooi om te zien dat de voormalige boerderij in zijn verschijningsvorm voor Zwijndrecht behouden blijft en dat zoveel mogelijk historische elementen terugkeren. “Niet alleen de boerderij zelf, maar ook de woningen die er omheen komen te liggen, doen recht aan de geschiedenis van Zwijndrecht.”

Wonen met knipoog naar traditioneel boerenerf
In de nieuwe woonwijk worden diverse oorspronkelijke elementen van een traditioneel boerenerf, kenmerkend voor deze regio, opnieuw geïntroduceerd en op eigentijdse wijze ingevuld met respect voor de bijzondere historie van deze locatie. Behalve de boerderij met voorhuis, schuur en tuin komen er woningtypes die qua verschijningsvorm en materiaalgebruik eigentijdse interpretaties zijn van boerenschuren en hooischelven of herinneren aan boomgaarden. Hoogstamfruitbomen markeren de entree van het boerenerf.
In het beeldkwaliteitsplan worden deze bijzondere kenmerken en de verplichte groene overgangen tussen de privétuinen en de openbare buitenruimte vastgelegd.

Duurzaam en groen
Alle woningen worden duurzaam gebouwd volgens de eisen van Bijna Energieneutrale Gebouwen, wat bijvoorbeeld inhoudt dat er geen aansluiting op het aardgasnet komt, warmte wordt geleverd via zonnepanelen, warmteopslag in de grond of warmtepomp via lucht en regenwater wordt opgevangen en gerecycled. Parkeren kan straks op eigen terrein of op een centrale, met groen omzoomde en van groene verharding voorziene parkeerplaats. 
Om de kwaliteit voor flora en fauna én inwoners te verbeteren worden bestaande waterpartijen vergroot en is er een special groenplan voor de nieuwe wijk gemaakt met aandacht voor onder andere biodiversiteit en natuurvriendelijke oevers. 

Bestemmingsplan moet worden gewijzigd
Woningbouw op deze locatie is alleen mogelijk door een wijziging van het bestemmingsplan; nu rust er nog een sportbestemming op het gebied. Het ontwerpbestemmingsplan Lindtsebenedendijk 149-151, locatie ’t Hoff wordt vanaf 8 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het is onder meer te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en de website van de gemeente www.zwijndrecht.nl (ruimtelijke plannen/ontwerpbestemmingsplannen).