Wens: Waterstof Vulpunt in de Drechtsteden

DRECHTSTEDEN – Bedrijven en overheid in de Drechtsteden gaan zich hardmaken voor de realisatie van een Waterstof Vulpunt in de regio Drechtsteden. Daarvoor hebben de voorzitters van Werkgevers Drechtsteden, bestuurders van de gemeenten in de Drechtsteden en directeuren van enkele grote bedrijven uit de regio vandaag een intentieovereenkomst getekend.

De Drechtsteden willen in 2050 energieneutraal zijn. Met de ondertekening van het Energieakkoord Drechtsteden wil de regio koploper in Nederland zijn. De komst van een Waterstof Vulpunt in de regio past binnen het doel te stoppen met aardgas en fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel. Jacqueline van Dongen, namens het Drechtstedenbestuur portefeuillehouder energietransitie, juicht de komst van het Waterstof Vulpunt van harte toe: “De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie. We zijn als regio Drechtsteden koploper in de energietransitie. Met elkaar werken we aan het opstellen van een strategische agenda en het realiseren van projecten. Samen werken we aan een ‘energie-infrastructuur’, waarvan de resultaten op korte en ook op lange termijn zichtbaar zijn. Zo maken we werk van goed leven in de Drechtsteden.”

Innovatietafel Werkgevers Drechtsteden
Werkgevers Drechtsteden wil graag meewerken aan de energietransitie in de regio Drechtsteden en heeft het initiatief genomen voor de eerste aanzet van een waterstoftankstation voor personen, openbaar vervoer en weg- en watertransport. De regionale werkgeversvereniging organiseerde de innovatietafel met vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die lid zijn van Werkgevers Drechtsteden en gemotiveerde deelnemers van bedrijven en regionale instanties (financiers, gemeenten in de Drechtsteden, Provincie Zuid-Holland en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Kansen voor ondernemers
Voorzitter Wico van Helden van Werkgevers Drechtsteden ziet in de energietransitie veel kansen voor ondernemers: “Uit de energietransitie komt veel werkgelegenheid voort. Denk aan de installatie van zonnepanelen op daken, aanpassing van verwarmingssystemen in gebouwen en woningen en het gebruik van nieuwe brandstoffen, zoals waterstof of LNG, vloeibaar gas, voor weg- en watertransport. Wij kunnen ons goed voorstellen dat een ondernemer zich afvraagt waar praktisch te beginnen en dat de aanpak van de energietransitie gezamenlijkheid vereist. Daarom hebben we het initiatief voor de innovatietafel voor de realistatie van een Waterstof Vulpunt in de Drechtsteden genomen.”