Weekendafsluiting afrit 20 ’s Gravendeel bij Dordrecht

DRECHTSTEDEN- Van vrijdag 26 april 21.00 uur tot maandag 29 april 05.00 uur is afrit 20 ’s-Gravendeel/N3 van de A16 richting Breda afgesloten voor het verkeer. Rijkswaterstaat richt de afrit dan opnieuw in. Er wordt nieuw asfalt en nieuwe belijning aangebracht en de nieuwe verkeerslichten op de T-splitsing met de Rijksstraatweg worden aangezet.

Omleiding
Het verkeer vanuit Rotterdam richting ’s-Gravendeel/N3 (N217/N3) wordt omgeleid via  de aansluiting 18 Zevenbergschen Hoek van de A16 en vervolgens afrit 20 ’s-Gravendeel van de A16 in richting Rotterdam. Hulpdiensten rijden via de gebruikelijke route.

Verwachte hinder

Dit is de tweede van in totaal tien weekendafsluitingen tot en met 8 september van dit jaar voor de aanleg van de nieuwe aansluiting van de A16 op de N3. Vooral werknemers op de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en III zullen in de ochtend- en avondspits veel hinder ervaren van de werkzaamheden. Weggebruikers moeten de komende maanden extra opletten ter hoogte van de Rijksstraatweg en de op- en afritten van de A16 op de N3,  want na elke weekendafsluiting wijzigt de verkeerssituatie ter plekke.

Rijkswaterstaat doet er samen met de aannemer Boskalis en de gemeente Dordrecht alles aan om de hinder te beperken. In korte tijd wordt zoveel mogelijk werk tegelijk uitgevoerd in de weekenden en vakantieperiodes. Vooraf bepalen we de beste omleidingsroutes en zorgen we voor duidelijke borden langs de weg.

We monitoren de drukte om waar nodig extra maatregelen te nemen.

Dat neemt niet weg dat hinder onvermijdelijk is. We adviseren werknemers op de bedrijventerreinen om zich vooraf goed te informeren en de komende maanden tot begin september zoveel mogelijk buiten de spits te reizen maar op andere tijden of niet met de auto te reizen en wanneer mogelijk met het openbaar vervoer, fiets etc. Actuele informatie over de afsluitingen is te vinden op rws.nl (via Aanpak Drechtsteden).

 

Verbetering bereikbaarheid regio Drechtsteden
Er rijdt veel verkeer op de aansluiting tussen de A16 en de N3. Hierdoor ontstaan in de spits regelmatig files. Het project vernieuwen aansluiting A16-N3 draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever en zorgt voor een goede verkeersafwikkeling van en naar Papendrecht en de Hoeksche Waard. Dit is het eerste project in een reeks van infrastructurele projecten in de regio Drechtsteden. Zo verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de Drechtsteden. Daarnaast zorgen we door groot onderhoud van de N3 en diverse bruggen en tunnels binnen de Drechtsteden voor veilige en betrouwbare wegen.

Meer informatie
Rijkswaterstaat bericht steeds enkele weken voor een weekendafsluiting over de omleidingsroutes en de verkeershinder die daarbij kan ontstaan. Zie hiervoor

  www.rws.nl/hinderA16N3

Ga goed voorbereid op weg en check voor vertrek de verkeersinformatie:https://rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl/

Meer informatie over groot onderhoud: rws.nl/bereikbaarzh.nl