Watertoren zichtbaar als icoon van Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders wil dat de watertoren als icoon van Zwijndrecht zichtbaar blijft. Bij de gemeenteraad ligt nu het voorstel om de watertoren met bijbehorende gronden te kopen tegen een prijs van 2,3 miljoen euro. Met ontwikkelaar ISA Beheer BV is hierover een voorlopige koopovereenkomst bereikt. Op die manier wil de gemeente zelf in overleg met omwonenden kunnen bepalen wat er met de toekomst van deze unieke plek gebeurt.

ISA Beheer BV, de eigenaar van de watertoren en bijbehorende grond, heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in zowel de watertoren als het saneren van het omliggende terrein. De diverse plannen voor herinrichting van het terrein liepen vast op de grenzen van het bestemmingsplan en het gebrek aan draagvlak. Deze plannen leidden tot onrust bij omwonenden. Zij reageerden vooral tegen de voorgenomen bouwhoogte en het verlies aan zichtbaarheid van de watertoren.

Unieke plek in Zwijndrecht
Wethouder Tycho Jansen (Economie): “We hebben het over een unieke plek in Zwijndrecht met de watertoren als rijksmonument. De gemeenteraad hecht veel waarde aan de watertoren als icoon van Zwijndrecht. Daarbij klinkt vanuit de raad ook steeds duidelijker de behoefte om na veel planvorming zelf de regie te nemen bij de invulling van deze plek.”

Het college is blij dat het met de ontwikkelaar tot een oplossing is gekomen. Jansen: “Na aankoop van de watertoren en omliggende gronden kunnen we met een schone lei beginnen en goed met de raad en de Zwijndrechtse samenleving nadenken hoe we waarde aan dit gebied toevoegen.”

Snelste route naar nieuwe start
Het college beschrijft in het voorstel aan de raad dat met de aankoop wordt gekozen voor de snelste en meest zekere route naar een nieuwe start. Hiermee worden vele jaren van procedures met bijbehorende kosten en onzekerheden voorkomen. Ook langs die route zou de gemeente kunnen komen tot een ander bestemmingsplan, maar de uiteindelijke kosten daarvan zijn vooraf niet in te schatten. Daarnaast zou dit vermoedelijk een traject van vele jaren worden.

Het voorstel komt in de openbare  raadsvergadering van dinsdag 11 oktober 2022 aan de orde.