Voormalig kwetsbare zwangeren en jonge moeders denken nu mee in Moederraad

DORDRECHT – Om de zorg aan kwetsbare zwangeren en jonge moeders en hun baby’s nog verder te verbeteren, heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis een ‘Moederraad’ opgericht.Hierin zitten moeders die een kind hebben gekregen in combinatie met bijvoorbeeld psychosociale of psychiatrische problemen, verslaving, schulden, geen onderdak of een zeer jonge leeftijd. Enkele malen per jaar komt de Moederraad bijeen om zorgverleners te adviseren en om samen na te denken over wat de doelgroep nodig heeft en welke hulp de beste is.

“Een goede start en een stabiele omgeving zijn belangrijk voor elk kind, maar ze zijn niet vanzelfsprekend”, vertelt gynaecoloog Bettina Akerboom. “Voor aanstaande of jonge moeders die zelf grote uitdagingen hebben, is het veel moeilijker om hun kind het beste uitgangspunt te bieden. In onze regio werkt het verbond ‘Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren’ al jaren samen om de groep kwetsbare zwangeren goed in beeld te krijgen en extra zorg en hulp te bieden. Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. En wie weet beter wat effectieve zorg voor hen is dan de ervaringsdeskundigen?”

De eerste bijeenkomst van de Moederraad heeft deze maand plaatsgevonden. “We willen eens in de paar maanden met zes à tien deelnemers bij elkaar komen, onder wie steeds enkele wisselende zorgverleners”, zegt ouderbegeleider en medisch maatschappelijk werker Patricia Claassen. “Wij kunnen dan onze ideeën over goede zorg toetsen bij de groep die het allemaal zelf al eens heeft meegemaakt. En de moeders kunnen ons vertellen wat wij misschien over het hoofd zien vanuit onze positie.

Moeder Achanty Gill is een van de eerste deelneemsters. Zij zegt: “Toen ik zwanger was onder moeilijke persoonlijke omstandigheden, sprak ik me bijna niet uit over wat ik wilde en wat ik nodig had. Ik liet het allemaal maar gebeuren en daardoor was ik een lastige persoon om te helpen. Achteraf zie ik dat dit niet goed was, maar op dat moment kon ik het niet anders. Het advies dat ik in de Moederraad aan zorgverleners zal geven, is dan ook: vraag dóór, neem er geen genoegen mee als de zwangere of de moeder jouw vragen in het begin ontwijkt, blijf zoeken naar wat zij zelf wil.” Tegen toekomstige kwetsbare zwangeren of jonge moeders wil ze zeggen: “Spreek je uit, over wat je voelt, wat je wil.”

De Moederraad kan nog deelneemsters gebruiken. Wie zelf de begeleiding aan kwetsbare zwangeren heeft ondervonden of juist niet, terwijl daar wel aanleiding toe was, kan zich als kandidaat voor de Moederraad melden bij Patricia Claassen, e-mail p.claassen@asz.nl