Vijf inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht Koninklijk onderscheiden

HENDRIK-IDO-AMBACHT – De afgelopen twee jaar kon de traditionele lintjesregen niet doorgaan. Maar vanmorgen werden als vanouds in het hele land mensen met een smoes naar gemeentehuizen gelokt. In Hendrik-Ido-Ambacht reikte Burgemeester Jan Heijkoop vijf Koninklijke onderscheidingen uit. Vier Ambachters zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Heijkoop: “Ambacht kent heel veel vrijwilligers en als burgemeester ben ik daar erg trots op! De vijf Ambachters bij wie ik vanmorgen een lintje mocht opspelden, zetten zich al jaren vrijwillig in voor de Ambachtse samenleving. Deze waardering in de vorm van een Koninklijke onderscheiding is dan ook meer dan verdiend!”

Informatie over de gedecoreerden:

Mevrouw D. (Dicky) Kamphuis-Smith (1950)

Al ruim 25 jaar is mevrouw Kamphuis een betrokken vrijwilliger bij de Vrije Evangelische gemeente Maranatha. Zij was hier acht jaar diaken en organiseerde speciale erediensten en activiteiten. Daarnaast zet zij zich in voor het kinderwerk in de gemeente. Dat zij het hart op de goede plaats heeft, blijkt wel uit de opvang van mensen in nood bij haar thuis. Ze gaat mee op buitenlandse reizen, ondersteunt zendelingen in Brazilië en België, haakte dekens voor Israël en Roemenië. Bij De Blije Borgh is zij zeer actief op pastoraal gebied. Sinds haar pensioen coördineert zij de kerkvrijwilligersgroep. Ze wordt omschreven als een trouw, eerlijk en een oprecht persoon die altijd klaar staat voor iedereen.

De heer H. (Henk) Hellenthal (1943)

De heer Hellenthal is al zo’n 39 jaar actief als vrijwilliger op veler gebied, zowel lokaal als regionaal. Sinds 1982 is hij een gewaardeerd lid van de Maranatha kerk waar hij van 1989 t/m 1999 diverse functies vervulde. Typerend voor de heer Hellenthal is zijn bevlogenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en meer doen dan wat er van hem werd verwacht.

Voor de Stichting Het Passion, een time-out voorziening voor dak- en thuislozen met verslavings- en psychiatrische gedragsproblemen, zette hij zich een aantal jaren in.

Sinds 2006 is de heer Hellenthal lid en vanaf 2007 voorzitter van de PCOB te Hendrik-Ido-Ambacht. Naast het voorzitterschap neemt hij hier veel meer taken voor zijn rekening. Van de Vereniging van Gepensioneerden van de vm. N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd/Willem Ruys & zonen te Rotterdam is de heer Hellenthal sinds 2012 voorzitter. Ook hier gaat zijn inzet verder dan wat van hem als voorzitter verwacht mag worden.

De heer J.G. (John) Middendorp (1942)

De heer Middendorp zet zich sinds de jaren tachtig in voor voetbalvereniging ASWH. Hij neemt diverse bestuurstaken voor zijn rekening maar is ook als vrijwilliger  op velerlei gebied actief. Jarenlang trainde hij jeugdteams waarbij hij door zijn rustige karakter en respectvolle manier van omgang met mensen veel indruk maakte bij de jeugdleden.

Bij het uitvoeren van zowel zijn bestuurlijke als trainingstaken zet de heer Middendorp zich in met zorgvuldigheid en respect Dit is voor de vereniging van onschatbare waarde. Zijn doel is vooral zorgen dat de jeugd op een verantwoorde wijze kan sporten. Het aantal activiteiten van de heer Middendorp voor de voetbalvereniging is zeer omvangrijk en al gedurende zeer lange tijd.

De heer M. (Martin) van der Vegt (1946)

Samen met zijn vrouw richtte de heer Van der Vegt in 2001 het Ambachtse koor Vocal Popgroup Re-flax op om muzikaal plezier mogelijk te maken. Het mooiste compliment zou zijn als koorleden gretig naar de wekelijkse repetitie zouden komen. Dat dit meer dan gelukt is, blijkt wel uit de al jarenlange vaste groep mensen die deel uitmaakt van het koor. Onder zijn voorzitterschap deed het koor mee aan Korenslag (waar zij tweede werden), traden zij in 2015  op voor de Koninklijke familie tijdens Koningsdag in Dordrecht, verzorgden zij een benefietconcert voor de Voedselbank, traden zij op in de Arena tijdens Sensation White. Ook trekt het koor al jaren volle zalen in de lokale en regionale theaters.

Bij het 15-jarig bestaan van Vocal popgroup Re-flax bedankte burgemeester Heijkoop de heer Van der Vegt voor zijn inzet met een pluim. Een onderscheiding van de burgemeester voor mensen die veel betekenen voor de Ambachtse samenleving.

Naast zijn gewaardeerde inzet voor het koor als voorzitter, penningmeester en ‘gewoon’ koorlid prijst men hem ook om zijn overige vrijwilligerswerk. Zijn betrokkenheid bij de opvang van Syrische vluchtelingen vanaf 2015 is van grote betekenis geweest voor twee gezinnen in Hendrik-Ido-Ambacht. En toen hij zelf nog een jong gezin had, stonden hij en zijn vrouw klaar om jaarlijks kwetsbare kinderen uit het buitenland een mooie vakantie te bezorgen via de Stichting Europa Kinderhulp.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J. (Jelle) van der Weijde (1960)

De heer Van der Weijde is bijna 20 jaar actief als vrijwilliger op veler gebied, zowel lokaal als regionaal. In 2002 was hij één van de oprichters van Stichting Ambacht Samen. Tot op heden is hij bestuurslid/secretaris van de stichting. Hij verzorgde op verzoek van het college van B&W de werving en begeleiding van een nieuw bestuur van de Stichting Verkeersregelaars. Hij maakte als als co-writer de Quickscan Digitale Drechtsteden in opdracht van Economic Development Board Drechtsteden. De geldelijke opbrengst kwam ten goede van de stichting Ambacht Samen.

Sinds 2013 is de heer Van der Weijde voorzitter van de Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder. Onder zijn bezielende leiding kwam het bezoekerspunt tot stand.

Hij was mede-initiatiefnemer van meerdere projecten met een maatschappelijk belang, zoals de natuurhistorische documentatiefilm ‘Mijn naam is Sophia’ en het ‘Feest van de Geest’. Daarnaast heeft de heer Van der Weijde meerdere functies bekleed, zoals:

  • Lid en voorzitter taakgroep jeugdzaken van de St. Gereformeerde Jeugdcentrale
  • Jeugdouderling
  • Organisator Feest van de Geest (een activiteit van een aantal kerken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht)
  • Lid van bestuur en later lid (en voorzitter) van Raad van Toezicht van de St. De Blije Borgh
  • Bestuurslid van lokale afdeling CDA in Hendrik-Ido-Ambacht
  • Voorzitter St. Cascade
  • Vertrouwenspersoon voor de EHBO vereniging en de St. Verkeersregelaars

Hij staat bekend als iemand die zelf graag de handen uit de mouwen steekt om dingen te kunnen realiseren. Een inspirator en mensen-mens die zijn kwaliteiten breed inzet voor het maatschappelijk welzijn. Dit alles doet hij naast zijn 40-urige werkweek. Hij ontving in oktober 2021 de gemeentelijke erepenning.

Foto: Cees van Meerten