Verlengde onderwijsdag De Meander

HENDRIK- IDO- AMBACHT – Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege corona en de lockdowns biedt christelijk integraal kindcentrum De Meander sinds dit jaar de verlengde onderwijsdag aan. Een vernieuwend concept dat niet alleen bestaat uit onderwijs, maar ook uit sport en cultuur.

“Corona en alles daaromheen heeft impact op kinderen. Sommigen lopen daardoor leervertraging op en/of hebben op andere gebieden een zetje in de rug nodig. Dat bracht ons op het idee een verlengde onderwijsdag aan te bieden samen met HI5Ambacht die het gedeelte sport en cultuur oppakt,” aldus directeur kinderopvang & onderwijs Caroline Scheurwater van ikc De Meander.

De verlengde onderwijsdag is op maandag, dinsdag en donderdag en is onderverdeeld in de onder-, midden- en bovenbouw. Ouders mogen hun kinderen hier voor opgeven en soms brengt een leerkracht het onder de aandacht. Rhodé van der Stoep doet de opleiding onderwijsassistent, loopt stage in groep 5 en begeleidt twee dagen per week de verlengde onderwijsdag voor groep 4, 5 en 6. “Van 14.30 tot 15.30 uur begeleiden we de kinderen met spelling, taal, lezen en rekenen. Omdat de groepjes klein zijn, is er veel meer individuele aandacht. Van de leerkracht krijgen we het oefenmateriaal voor het kind en daar gaan we mee aan de slag. Met succes, want de kinderen maken echt stappen. Ik vind het superleuk om te doen, de kinderen zijn enthousiast en de ouders zijn blij met deze service.”

Na het uurtje extra onderwijs is er ruimte voor ontspanning. Van 15.30 tot 16.30 uur kunnen de kinderen aansluiten bij de activiteiten van HI5Ambacht die op dezelfde dagen zijn gepland en dezelfde groepsindeling hebben. Onder leiding van Sarena Heijboer staan er dan allerlei sportiviteiten op het programma. “We zijn gestart met hockey en de komende periode staat in het teken van de Olympische Winterspelen. Ik zie de kinderen genieten en ze komen juichend het plein op als ze me aan zien komen. Heel mooi en dankbaar werk. Het is belangrijk dat stilzitten en bewegen elkaar afwisselen. Tijdens onze activiteiten kunnen kinderen zich heerlijk uitleven,” vertelt ze.

Caroline Scheurwater benadrukt dat de verlengde onderwijsdag past binnen de kernwaarden van PIT: Samen, Geborgenheid, Persoonlijke aandacht en Eigen wijs. “”Ik hoop dat kinderen met deze verlengde onderwijsdag net dat extra zetje krijgen dat ze nodig hebben,” besluit de directeur.