Nieuwe verkeerscampagne Lindtsedijk moet ervoor zorgen dat maximumsnelheid niet wordt overschreden

ZWIJNDRECHT – Wethouder Jos Huizinga heeft vrijdagochtend samen met bewoners Jolanda Donker en Desirée Prins en zoontje Jovy het grote A0 campagnebord onthuld op de route Geerweg – Lindtsedijk. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de weggebruikers op de Lindtsedijk harder rijdt dan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Dat leidt tot gevaarlijke situaties, geluidsoverlast en in het ergste geval tot ongevallen. De verkeerscampagne moet tot veiliger rijgedrag leiden, want benadrukken omwonenden en werkenden: ‘Wij wonen en werken hier!’

Na de onthulling hield de politie weggebruikers staande, waarna bewoners en mensen van het wijkplatform Nederhoven de auto’s informeerden over de maximale snelheid op de Lindtsedijk. Ook deelden zij flyers en sleutelhangers uit.

Campagne zorgt voor bewustwording
De Lindtsedijk – Geerweg is een kenmerkende weg in Zwijndrecht met aan de ene kant het bedrijventerrein en aan de andere kant een woonwijk. De politie heeft aangegeven dat alleen verkeershandhaving niet genoeg is om het gewenste verkeersgedrag op deze ruime weg en dijk te beïnvloeden. Wijkagent Linda den Hollander was meteen enthousiast dat politieagenten in opleiding deze dijk hadden aangedragen voor een gedragscampagne. “Ik ontvang veel klachten van omwonenden en bedrijven over geluidsoverlast en dat er te hard wordt gereden. Deze campagne draagt zeker zijn steentje bij aan het bewustwordingsproces. De borden langs de dijk en de 50 markeringen op de weg vallen echt op. De komende periode blijven we regelmatig hier weggebruikers staande houden om hen te attenderen op de maximumsnelheid. Daarna gaan we handhaven. Die snelheid moet gewoon omlaag.

Handen ineengeslagen 
Gemeente Zwijndrecht, politie, wijkplatform Nederhoven, Stichting bedrijventerrein De Geer, Bedrijven investeringszone Groote Lindt, Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) hebben de handen ineengeslagen om de verkeerssnelheid aan te pakken: een positieve en actieve verkeerscampagne om het verkeersgedrag van weggebruikers te beïnvloeden. Hierbij worden verschillende communicatie middelen ingezet