Vang de watermonsters! Doe mee aan onderzoek naar de waterkwaliteit

STREEKNIEUWS – Schoon water is belangrijk voor een prettige leefomgeving. Daarom zorgt waterschap Hollandse Delta iedere dag voor schoon water in onze sloten, meren en kanalen. Maar als inwoner kun je zelf ook veel doen. Bijvoorbeeld: deze zomer meedoen met het project ‘Vang de watermonsters!’

In je eigen buurt

‘Vang de watermonsters’ is een leuke activiteit voor kinderen, maar zeker ook voor volwassenen. Op een plek die jij uitkiest, ga je verschillende onderdelen van het water onderzoeken. Je meet de helderheid en diepte met je zelfgemaakte Secchi-schijf en bekijkt welke waterplanten, insecten, vogels, vissen en waterdiertjes er leven. Je hoeft die heus niet allemaal bij naam te kennen! Ze fotograferen met je mobiele telefoon is voldoende. Schrijf je snel in op de website www.vangdewatermonsters.nl. Dan ontvang je via de mail uitleg en een online meetkit.

Resultaten

Na afloop upload je de gegevens via de website en wordt je meting weergegeven op een kaart. Het waterschap krijgt de gegevens ook en vergelijkt deze met hun eigen gegevens. Begin oktober ontvangen alle deelnemers een rapport waarin staat hoe schoon het door hen onderzochte water was. Zo help jij dus mee aan landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het water.

Landelijk project

Het project ‘Vang de watermonsters’ is landelijk initiatief van de stichting Natuur & Milieu. Waterschap Hollandse Delta doet dit jaar voor het eerst mee. Anne Mollema, heemraad water, hoopt op veel deelnemers: “Dit is een prachtige kans om twee vliegen in één klap te slaan. Inwoners worden zich bewust van het belang van schoon water voor een prettige leefomgeving. En wij krijgen nóg beter zicht op hoe het met de waterkwaliteit in ons gebied gesteld is. Ik hoop dan ook dat veel mensen in ons gebied meedoen aan dit onderzoek en kijk nu al uit naar de resultaten!”