Van Masterplan naar uitvoering in Noord

ZWIJNDRECHT – De gemeente gaat aan de slag in de wijk Noord. De eerste verbeteringen, ook wel genoemd ‘snelle winsten’, doen we dit jaar al. De acties komen voort uit gesprekken met bewoners over het plan voor de toekomst van Noord. Dit plan, het Masterplan, heeft de gemeenteraad in december vastgesteld. Hierin staan doelen en wensen voor de wijk. Zijn er bouwplannen voor een gebouw of straat? Dan kijken we of die passen bij het masterplan.

Veel bewoners hebben meegedacht over het masterplan via een vragenlijst, in gesprek op straat of op een bijeenkomst. Er zijn veel problemen en verbeterpunten voor de wijk genoemd. Bijvoorbeeld te hard rijden, te weinig plekken om te spelen of rotzooi op straat. Met een aantal van deze punten gaat de gemeente dit jaar aan de slag. Zo komt er voor de zomer van dit jaar een speelplek in het grasveld aan de Hobbemastraat.

Acties vanuit de Buurtaanpak
Ook vanuit de Buurtaanpak is al actie ondernomen. Begin december ruimden bewoners van de Planetenbuurt de portieken en bergingen op. Het resultaat mag er zijn: vier volle 40 kuub containers met afval. Opgeruimd staat netjes! Ook de jongerenontmoetingsplek aan de Uranusstraat (bushokjes) is tijdelijk weggehaald. Er was sprake van vernieling en vandalisme. De gemeente bekijkt op welke manier de plek weer voor jongeren geschikt gemaakt kan worden.

Flyer ‘snelle winsten’
Deze week verspreidt de gemeente een flyer in de wijk Noord. Daarin staat informatie over de eerste ‘snelle winsten’. De flyer zal dit jaar vaker op de deurmat vallen.

Diztrikt, het nieuwe Zwijndrecht
Noord is onderdeel van de ontwikkelingen rondom het spoor. Naast het Stationskwartier en de omgeving Winkelcentrum Walburg is Noord het derde project van Diztrikt. Kijk voor meer informatie op www.diztrikt.nu