DRECHTSTEDEN – Waarom sturen zorgverzekeraars soms pas maanden later een factuur voor een behandeling? Wie bepaalt de hoogte van de ziekenhuisrekening? Wat kunnen patiënten doen om hun zorgkosten in de hand te houden? Hoe kan het dat ziekenhuizen voortdurend lijken te bezuinigen? En… kunnen we samen de zorg over tien of twintig jaar nog wel betalen? Al deze vragen komen aan bod tijdens een informatieve publieksavond in het Albert Schweitzer ziekenhuis op donderdagavond 16 mei.
De Raad van Bestuur en de Cliëntenraad organiseren, samen met Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en het NIBUD, een informatieve avond over zorgkosten, bezuinigingen, ziekenhuisrekeningen, het eigen risico en handige tips om de zorgkosten in de hand te houden. De bijeenkomst wordt gehouden in het auditorium van locatie Dordwijk en duurt van 19.00 tot circa 21.15 uur. Aanmelden is beslist noodzakelijk omdat een grote opkomst wordt verwacht. Dit kan op www.asz.nl/agenda (kijk bij 16 mei). Bij succes zal de avond worden herhaald.
De avond is een idee van de Cliëntenraad van het ziekenhuis. “De combinatie van geld en zorg is voor veel mensen ondoorzichtig”, zegt voorzitter Andries van de Graaf. “Maar als een ziekenhuis de patiënt écht als partner beschouwt, moet het ook inzicht willen geven in het financiële reilen en zeilen. We betalen de zorg immers met z’n allen en we krijgen allemaal te maken met premies, eigen risico en dergelijke.”
Na een korte presentatie door alle deelnemende partijen, kunnen alle vragen over zorg en geld aan bod komen. Er komt antwoord op vragen als: Waarom houden ziekenhuizen, maar ook verzekeraars, grote reserves achter de hand? VGZ zal uitleggen wat er gebeurt met de winst. Het NIBUD staat stil bij het huishoudboekje van patiënten en cliënten: Waar moet je op letten bij het kiezen van een aanvullende verzekering en is het slim om een hoger eigen risico af te spreken in ruil voor een lagere premie?

Voor zover bekend is dit voor het eerst in Nederland dat een ziekenhuis samen met een grote verzekeraar het publiek uitnodigt om voorlichting te geven over geldzaken. Andere ziekenhuizen hebben meteen al interesse getoond voor het idee van deze avond.