Update ‘Een schoorsteen voor De Holland’Start laatste fase renovatie gebouw De Holland

DORDRECHT- Het Onderwijsmuseum heeft met steun van het onderwijs, BiermanHenket architecten en diverse partners bijna alle leveranciers bijeen die nodig zijn om de schoorsteen te realiseren en te plaatsen op het gebouw. De terugplaatsing van de karakteristieke schoorsteen maakt de renovatie van gebouw De Holland compleet.

Schoorsteen
De schoorsteen op gebouw De Holland is destijds in 1939 door architect Sybold van Ravesteyn ontworpen als ‘landmark’. De tekst op de krans gaf de aanduiding van het gebouw weer. Al voordat het Nationaal Onderwijsmuseum zich in gebouw De Holland vestigde, sprak het museum de wens uit om met de renovatie van het gebouw ook de karakteristieke ‘schoorsteen’ terug te brengen. Met steun van vele betrokken Dordtenaren en geïnteresseerden heeft het museum bij de start van het project al een deel van de benodigde financiën verzameld.

Voortraject: onderzoek en ontwerp in samenwerking met onderwijs
Voor de realisatie van de schoorsteen werkt het museum sinds 2015 samen met het DaVinci College (de Duurzaamheidsfabriek) en de Hogeschool Rotterdam: steeds andere groepjes studenten van de richtingen Engineering en Lassen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het uitrekenen, tekenen en maken van de verschillende onderdelen van de schoorsteen, onder leiding van docenten. Een voor alle partijen zeer inspirerend project, maar ook tijdrovend doordat aangesloten wordt bij de lesplanning van het onderwijs.

Huidige status project en te nemen stappen tot plaatsing
Verschillende onderdelen van de schoorsteen (de kroon en krans en het onderzoek naar de belettering op de krans) zijn nu klaar of bijna klaar. Ook liggen er offertes voor het aanbrengen van de neon belettering en lopen er gesprekken met mogelijke partners over de andere onderdelen. Eén van de belangrijkste onderdelen is ‘de buis’, de schoorsteen zelf, en de ‘bekleding’ ervan. Daarna moeten alle onderdelen ‘samengevoegd’ worden en moet de schoorsteen op het dak van gebouw De Holland geplaatst worden.

Het formele traject (overleg met de gemeente Dordrecht (Vastgoed, monumentenzorg, Welstand) en de OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) loopt parallel aan dit traject. Alle betrokkenen zijn sinds het gereedkomen van de renovatie van gebouw De Holland zeer enthousiast over het terugbrengen van een replica van de schoorsteen en ondersteunen het initiatief op verschillende manieren.

Het traject om tot de schoorsteen te komen loopt inmiddels dus al een aantal jaren. Het terugplaatsen van een dergelijk groot object is geen kinderspel: het is uiteraard cruciaal dat de schoorsteen voldoet aan alle technische eisen, professioneel wordt ‘samengevoegd’ en op het dak wordt geplaatst, de vergunningen in orde zijn, etc. Daarvoor heeft het Onderwijsmuseum weer contact gezocht met BiermanHenket architecten, het architectenbureau dat ook de restauratie van De Holland deed. Zij zullen het ontwerp, de engineering en de realisatie van de schoorsteen begeleiden, waar mogelijk ook weer in samenwerking met studenten van het DaVinci College en de andere partners.

Planning
Op dit moment (mei 2019) zijn het Onderwijsmuseum en BiermanHenket architecten nog bezig met het zoeken van partners die de realisatie van de schoorsteen een stap dichterbij kunnen brengen, met kennis, met materialen, met arbeidsuren, etc. De ambitie is om de schoorsteen in het najaar van 2019 terug te plaatsen, met uiteraard een feestelijke onthulling.

Oproep kleurenfoto’s
De schoorsteen wordt ontwikkeld volgens oorspronkelijk ontwerp. Hiervoor is grondig onderzoek gedaan naar materiaal- en kleurgebruik. In de gevonden documentatie zijn echter alleen zwart wit foto’s gevonden. Daarom doet het Onderwijsmuseum een oproep om beschikbare kleurenfoto’s toe te sturen zodat de schoorsteen zo natuurgetrouw mogelijk gerealiseerd kan worden. Heeft u kleurenfoto’s van gebouw De Holland en/of de schoorsteen in de tijd dat de schoorsteen er nog op stond? Neem dan contact op via info@onderwijsmuseum.nl of bel 078- 632 6820.