STREEKNIEUWS – Rijkswaterstaat voert van vrijdag 30 augustus tot zondag 1 september en het daarop volgende weekend van zaterdag 7 september tot zondag 8 september werkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe aansluiting van de N3 op de A16. Met de nieuwe aansluiting verbetert Rijkswaterstaat de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever en zorgen we voor een goede verkeersafwikkeling van en naar Papendrecht en de Hoeksche Waard.

Beter bereikbaar
In de regio Drechtsteden werkt Rijkswaterstaat aan verschillende infrastructurele projecten. Zo verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de Drechtsteden. De aanleg van de nieuwe aansluiting op de N3 is nu als eerste in uitvoering. In totaal zijn voor dit project dit jaar 10 weekendafsluitingen nodig waarvan dit de laatste twee zijn. In september wanneer een kwart klaverbladlus richting Breda in gebruik is genomen, stroomt het verkeer al wat beter door. Het totale effect van de aansluiting is echter pas merkbaar in juli 2020 wanneer ook de nieuwe parallelbaan open gaat voor het verkeer.

Afsluitingen

  • Van vrijdag 30 augustus 22.00 uur tot zondag 1 september 2019 12.00 uur afsluiting van de N3 vanaf de Laan van Europa tot en met de kruising Rijksstraatweg/N217. De kruising Rijksstraatweg/N217 is in beide richtingen afgesloten tussen de afrit 20 ’s-Gravendeel van de A16 en de N217.
  • Van zaterdag 7 september 20.00 uur tot zondag 8 september 2019 19.00 uur afsluiting van een deel van de N217/N3 tussen de Aquamarijnweg en de Laan van Europa. Ook is toerit 20 ’s-Gravendeel van de A16 richting Breda afgesloten.

Omleidingen
De omleidingen staan aangegeven via borden langs de weg. Ook bericht Rijkswaterstaat steeds enkele weken voor een weekendafsluiting over de omleidingsroutes en de te verwachten verkeershinder opwww.rws.nl/hinderA16N3.

Advies aan weggebruikers is om goed voorbereid op weg te gaan en voor vertrek de verkeersinformatie te checken: https://rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een definitieve asfaltlaag en belijning op de kruising van de N217 met de Rijksstraatweg. Ook wordt gewerkt aan de verkeerslichten en bebording.

Meer informatie
Kijk voor meer info over alle projecten in Drechtsteden op  Rijkswaterstaat.nl, Aanpak Drechtsteden.