DORDRECHT – Om varende bezoekers in de Biesbosch welkom te heten en ze te wijzen op de regels die gelden in het nationaal park, zijn het afgelopen jaar 12 borden geplaatst bij alle grote vaarwegen die de Biesbosch in leiden.

Op alle borden worden bezoekers welkom geheten in Nationaal Park De Biesbosch. Tegelijkertijd wordt duidelijk gemaakt hoe snel je mag varen in het gebied en dat in het hele gebied de Biesboschverordening van kracht is. De borden zijn geïnspireerd op de borden die je aantreft als met de auto de grens met België overgaat. In dit geval passeer je de grens van het nationaal park, waar specifieke regels gelden. Vandaag is het laatste bord geplaatst bij de Spieringsluis.

Het ontwerp voor deze borden kwam tot stand in samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. De bruine borden zijn 3 meter hoog en zijn niet over het hoofd te zien als je de Biesbosch in vaart. Niet alleen bezoekers, maar ook handhavers zijn blij met de duidelijke borden. Enerzijds bleek lang niet iedereen op de hoogte van de maximum vaarsnelheden, anderzijds kunnen de handhavers die in het gebied toezicht houden varende bezoekers in overtreding nu wijzen op de borden.

Het afgelopen seizoen zijn al goede ervaringen met de borden opgedaan. Corné Bossers van Rijkswaterstaat: ‘Het valt op dat vooral boten die van buiten de regio de Biesbosch in komen, zich nu beter aan de regels houden. Ze zijn vaak voor het eerst in de Biesbosch en kennen de geldende regels niet.’

De meeste nationale parken heten hun bezoekers welkom als ze het park in rijden met auto of fiets. In de Biesbosch is het aantal varende bezoekers misschien wel net zo groot als het aantal bezoekers dat via de weg komt. Een welkom voor die bezoekers langs alle grote vaarwegen is dan ook een logische keuze.