STREEKNIEUWS- Rijkswaterstaat zoekt transportbedrijven die mee willen doen aan een proef waarbij het de bandenspanning meet van vrachtwagens op de A16. Deelnemende bedrijven krijgen bij een te lage bandenspanning meteen een melding en kunnen zo bandenpech voorkomen.

Als een vrachtwagen een klapband krijgt heeft dat vaak verkeershinder tot gevolg. Vaak moet  een rijstrook worden afgesloten voor het wisselen van een wiel of verslepen van de vrachtwagen. Bovendien is er een risico voor de veiligheid van de chauffeur en het overige verkeer. Rijkswaterstaat startte daarom samen met de Verkeersonderneming en het Havenbedrijf Rotterdam in mei 2018 met een proefproject op de A16 bij Dordrecht.  Door vrachtwagens met een te lage bandenspanning op te sporen wil Rijkswaterstaat bandenpech en verkeershinder voorkomen.

Inmiddels werken tachtig bedrijven mee aan de proef met gezamenlijk circa 16.000 kentekens. . Op dit moment detecteert het systeem gemiddeld 200 afwijkingen per week. Rijkswaterstaat roept nog meer bedrijven op om mee te doen en zo bandenpech te voorkomen. Hoe meer deelnemers, hoe groter het effect van de proef

Drempel in de weg meet spanning

Het meetsysteem is een soort drempel in de weg, die bestaat uit drie meetbalken in het asfalt. Deze meetbalken maken een voetafdruk van de banden en vergelijken die onderling (denk aan een voetafdruk in het zand).  Een sterk afwijkende voetafdruk geeft aan dat er iets mis is met de band. Door het systeem wordt van deze afwijkingen automatisch een rapport opgesteld.Camera’s leggen het bijbehorende kenteken vast. Als de betreffende vrachtwagen of oplegger van één van de deelnemers is, ontvangt het bedrijf een mail met het rapport. Het bedrijf controleert vervolgens zelf de bandenspanning en neemt actie.

Na uitvoerige tests in 2018 startte Rijkswaterstaat in 2019 met het sturen van meldingen naar transportbedrijven, als een van hun vrachtwagens over de drempel reed met een te lage bandenspanning.

Nieuwe locatie: A16 bij afslag ‘s-Gravendeel

De proef zou eigenlijk in 2019 eindigen, maar wordt nu verlengd tot de zomer van 2020 om nog meer deelnemers te werven en zo het effect te vergroten. Wel wijzigt de locatie en komt de bandenspanningsmeetdrempel op de A16, in noordelijke richting, voor afslag 20 ‘s-Gravendeel in de rechterrijstrook. Rijkswaterstaat plaatst de bijbehorende camera’s naar verwachting eind augustus 2019.

Aanmelden deelnemers

Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de proef via www.rijkswaterstaat.nl/proefbandenmeetsysteem of via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat, 0800-8002.