Thuismonitoring na een TIA nu standaardwerkwijze in Albert Schweitzer ziekenhuis

STREEKNIEUWS- Patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis die een TIA hebben doorgemaakt, krijgen voortaan thuis hartritmemonitoring. Voor deze noodzakelijke stap die volgt op een TIA, moesten zij voorheen in het ziekenhuis worden opgenomen. Een pilot in het afgelopen jaar waarbij patiënten een zogeheten ‘holterkastje’ mee naar huis kregen is zo positief verlopen, dat deze werkwijze de nieuwe standaard wordt. 

Een TIA is een kortstondige afsluiting van een bloedvat in de hersenen door een bloedpropje. De verschijnselen, die lijken op die van een beroerte, verdwijnen vanzelf. Toch moet – in verband met de eventuele kans op herhaling – worden uitgesloten dat een onderliggende hartritmestoornis de TIA heeft veroorzaakt. Daarvoor moet het hartritme 72 uur lang worden geregistreerd. Dat kan ook thuis. Voor patiënten is dat comfortabeler. Het scheelt bovendien voor het Albert Schweitzer ziekenhuis per jaar zo’n 400 à 500 ziekenhuisopnames van drie nachten, die niet per se noodzakelijk zijn. Na afloop van de meetperiode komt de patiënt met het kastje terug in het ziekenhuis om het te laten uitlezen. Bij veruit de meeste patiënten blijkt er dan geen sprake van een hartritmestoornis en geen reden tot zorg.


De thuismonitoring is een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Neurologie en Cardiologie. Om een kastje te kunnen aanbieden aan het merendeel van de 400 à 500 patiënten die jaarlijks een TIA krijgen, zijn negen exemplaren aangeschaft. Alle verpleegkundigen van afdeling C3 (Neurologie) zijn aanvullend geschoold in het aansluiten van de apparatuur en het voorlichten van de patiënt over het gebruik ervan. 

Tevens is een procedure afgesproken waarbij de patiënt overdag op een ‘TIA-spoedpoli’ wordt gezien en de Spoedeisende Hulp (SEH) overslaat. Buiten kantooruren kan hij of zij vanaf de SEH in veel gevallen meteen verder naar C3 voor het kastje. Een kleine groep patiënten komt niet in aanmerking voor de nieuwe werkwijze, omdat zij bijvoorbeeld aandachts- of geheugenstoornissen hebben, of geen ondersteuning hebben van naasten thuis. Zij worden op de ‘oude manier’ opgenomen voor monitoring.  

De thuismonitoring na een TIA is één van de tientallen zorgvernieuwingsinitiatieven binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis die worden aangeduid met de term ‘Zorg van Waarde’. Het ziekenhuis verstaat daaronder: de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder verbeteren, waar mogelijk tegen lagere kosten. Dit wordt bereikt door de juiste zorg te bieden op de juiste plek: in het ziekenhuis, bij een andere zorgorganisatie of thuis bij de patiënt.