Tentoonstelling WIJZE RAAD in het Onderwijsmuseum

DRECHTSTEDEN – Ter ere van het 100-jarig jubileum van de Onderwijsraad ontwikkelde het Nationaal Onderwijsmuseum in samenwerking met de raad een tentoonstelling en fotowedstijd. Vanaf 23 februari is de tentoonstelling WIJZE RAAD – De Onderwijsraad viert 100 jaar te zien in het Onderwijsmuseum in Dordrecht.

De Onderwijsraad 100 jaar
Precies honderd jaar geleden, in 1919 na afloop van de schoolstrijd is het tijd voor nieuwe ideeën, nieuwe hervormingen. De toenmalige minister van onderwijs kon het niet alleen. Hij zoekt ‘wijze raad’ en stelt een onafhankelijk adviescollege voor het hele onderwijs in: de Onderwijsraad. Die bestaat nu honderd jaar.

De Onderwijsraad heeft in die honderd jaar veel ontwikkelingen meegemaakt. Niet altijd is even helder wat de invloed is van de adviezen op de gewone burger. Onafhankelijk advies uitbrengen met een blik op de toekomst is, zo blijkt nog steeds een belangrijk onderdeel van de rol van de Onderwijsraad, soms ook tegen de geest van de tijd in.

Over de tentoonstelling
De tentoonstelling ‘WIJZE RAAD’ geeft een beeld van het jarenlange werk van de Onderwijsraad. De vrijheid van onderwijs heeft vanaf het begin centraal gestaan. Later kwamen ook de inhoud en kwaliteit van het onderwijs naar voren. In de tentoonstelling foto’s, objecten, documenten. Honderd jaar advieswerk komt tot leven, een onverwachte kijk op onderwijsgeschiedenis.

Fotowedstrijd
Leerlingen van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs werden eind vorig jaar opgeroepen om deel te nemen aan de fotowedstrijd. De selectie van genomineerde foto’s is te zien in de tentoonstelling. De genomineerden worden beoordeeld door een professionele jury en in juni zullen de winnaars bekend gemaakt worden.

Viering van een jubileum
In 2019 bestaat de Onderwijsraad 100 jaar. Die leeftijd maakt de raad een van de oudste adviesorganen van Nederland. De Onderwijsraad kijkt dit jaar terug én vooruit: naar de toekomst van het onderwijs én naar hoe de raad een wezenlijke rol kan blijven spelen in het onderwijsbestel van de eenentwintigste eeuw.