Tarieven bekend van afval scheiden met recycletarief

HENDRIK-IDO-AMBACHT- Het college van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een totaalpakket voorgesteld voor de invoering van een recycletarief. De Ambachter krijgt invloed op de eigen afvalkosten. De goede afvalscheider wordt beloond, anderen worden uitgedaagd om het beter te doen. In februari besluit de gemeenteraad of het recycletarief voor restafval 1 januari 2024 wel of niet wordt ingevoerd.

Afvalstoffenheffing in twee delen
In het voorstel betalen huishoudens een lager basistarief. Met daarnaast een variabel recycletarief van € 1,25 per aanbieding van 30 liter en € 2,50 per aanbieding van 60 liter restafval. Het aanbieden van herbruikbaar huishoudelijk afval zoals GFT+E, plastic en karton blijft gratis. Wethouder Ralph Lafleur licht de plannen toe: “De gemiddelde afvalscheider betaalt straks hetzelfde bedrag aan afvalheffingen als in 2022.De Ambachter blijft evenveel betalen als nu bij 26 inworpen van 60 liter voor een eenpersoonshuishouden en 36 inworpen van 60 liter voor een meerpersoonshuishouden met 4 gezinsleden. In vergelijkbare gemeenten met een recycletarief heeft een gemiddeld huishouden per jaar tussen 13 en 18 inworpen van 60 liter.“

Bewezen methode voor minder restafval
De helft van alle gemeenten in Nederland heeft al een recycletarief, de gemeenteraden van Papendrecht en Zwijndrecht hebben hier onlangs ook voor gekozen. Wethouder Lafleur: “Uit de praktijk blijkt: een recycletarief leidt tot minder restafval, meer herbruikbare afvalstromen en lagere kosten. In opdracht van de raad hebben we een onafhankelijk adviesbureau onderzoek laten doen. De ervaringen van andere gemeenten wijzen uit: met een recycletarief kunnen we onze hoeveelheid restafval bijna halveren. Daarbij worden de kosten voor afvalverwerking eerlijker verdeeld: je betaalt niet meer mee aan de afvalverwerking van mensen die geen afval scheiden. Een ander voordeel: onze bestaande ondergrondse containers zijn aan het einde van hun levensduur; die gaan we in de aanloop naar 2024 allemaal vervangen. De kans op storingen wordt hierdoor minimaal.”

Voorlichting en afvalcoaches
Wethouder Lafleur: “Andere gemeenten bewijzen dat een recycletarief werkt om nog maar weinig restafval over te houden. Maar voor Ambacht is het wennen. Daarom gaan we met inwoners in gesprek, geven we voorlichting en zetten we afvalcoaches in om de Ambachter op weg te helpen. Vanaf medio 2023 kun je in de HVC-app al opzoeken hoe vaak je restafval aanbiedt bij de ondergrondse container of met de minicontainers in het buitengebied. Je ziet dan gelijk of je al goed bezig bent en of je nog wat kunt verbeteren. Wie goed scheidt, houdt maar een beetje restafval over. Veel restafvalzakken in Ambacht zitten nu nog vol met herbruikbare grondstoffen zoals melkpakken, plastic verpakkingsbakjes, etensresten en kartonnen dozen. Het recycletarief stimuleert om afval te scheiden.”

Win-win situatie
De Ambachter biedt veel meer restafval aan dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Daardoor zijn de afvalbeheerkosten in Ambacht erg hoog: € 5 miljoen in 2022, waarvan zo’n € 900.000 niet wordt gedekt vanuit de afvalstoffenheffing en een tekort op de begroting vormt. “Hiermee komen andere uitgaven zoals groenonderhoud en sociale voorzieningen onder druk te staan. Bovendien is de verbranding van restafval erg belastend voor het milieu. Als iedereen een steentje bijdraagt hebben we een win-win situatie voor het milieu, de portemonnee en andere belangrijke gemeentelijke taken”, aldus wethouder Lafleur. Het recycletarief draagt bij aan het beheersbaar houden van de kosten van afvalverwerking en een betere kostendekkendheid.

Aanvullende maatregelen
Mensen met incontinentiemateriaal of medisch afval met een verklaring van de huisarts blijven ook na invoering van het recycletarief een vast basistarief betalen. Voor inwoners die veel zwerfafval inzamelen komt er een oplossing om dit gratis aan te bieden. Controle en handhaving maken onderdeel uit van het voorstel om extra bijzettingen te voorkomen, hoewel dit in de ervaring van andere gemeenten mee blijkt te vallen.

Meer informatie
De gemeente heeft een webpagina met vragen en antwoorden: www.h-i-ambacht.nl/recycletarief. Vragen stellen is mogelijk via duurzaam@h-i-ambacht.nl


Voorstel tarieven recycletarief per 1 januari 2024
Naast een 60-liter zak, wordt het bij ondergrondse containers mogelijk om een 30-liter zak aan te bieden. Inwoners van het buitengebied kunnen kiezen voor een minicontainer van 140 of 240 liter. Per persoon in een huishouden wordt het aanbieden van de eerste 180 liter gratis. Dit komt overeen met 3 vrije inworpen van 60 liter of 6 vrije inworpen van 30 liter.

Voorstel lager vast basistarief vanaf 2024*
Eenpersoonshuishouden: € 207,70 (in 2022 is het vaste tarief € 265,20)Meerpersoonshuishouden: € 307,68 (in 2022 is het vaste tarief € 373,68)

Voorstel variabel recycletarief voor aanbieden restafval vanaf 2024 Inworp 30 liter: € 1,25 Inworp 60 liter: € 2,50Vrije inworpen: ter waarde van € 7,50 per persoon in een huishoudenPer minicontainer 140 liter: € 5,85Per minicontainer 240 liter: € 10,00   Rekenvoorbeeld
Eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens betalen bij 26 en 36 inworpen eenzelfde bedrag als de afvalstoffenheffing in 2022. Iedereen die restafval beter scheidt, gaat minder betalen.

Een eenpersoonshuishouden betaalt bij 26 inworpen van 60 liter per jaar:
€ 207,70 basistarief + (26 x € 2,50) – € 7,50 voor vrije inworpen = € 265,20

Een meerpersoonshuishouden met 4 gezinsleden betaalt bij 36 inworpen van 60 liter per jaar:
€ 307,68 basistarief + (36 x € 2,50) – (4 x € 7,50) voor vrije inworpen = € 367,68
Ter vergelijking: aanbiedingen per jaar van 60 liter in vergelijkbare recycletarief-gemeenten
De gemiddelde inworpen van huishoudens in gemeenten die al langer met een recycletarief werken: Beuningen: 13 inworpenGilze-Rijen: 15 inworpenLeusden: 14,6 inworpenOmmen: 16,9 inworpenWoudenberg: 18,34 inworpen   Prognose effecten afvalbeheerkosten Het budget voor afvalbeheer in 2022 bedraagt € 5 miljoen, met een begrotingstekort van zo’n
€ 890.000 dat niet gedekt wordt door de afvalheffingen via de gemeentelijke belastingen. Het is de verwachting dat deze kosten de komende jaren stijgen.

Stijging afvalbeheerkosten zonder recycletarief: € 290.000 (+ € 24,00 per huishouden)Daling afvalbeheerkosten bij invoering recycletarief: € 160.000 (- € 13,00 per huishouden)Conclusie: kosten bij invoering van een recycletarief zijn € 37,00 per huishouden lager dan wanneer het recycletarief niet ingevoerd wordt (verschil van € 24,00 stijging en € 13,00 daling).

* Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de recycletarieven voor 2024 nu in februari 2022 vast te stellen. De basistarieven vanaf 2024 zijn een prognose. In 2023 worden definitieve vaste basistarieven samen met de andere gemeentelijke belastingen door de gemeenteraad vastgesteld op basis van het prijspeil van afvalverwerking en de begrotingscijfers die dan bekend zijn.