Woningbouw zorgenkindje, zo staat het er nu voor in de streek

Het inhalen van de woningachterstand in de Drechtsteden blijft een grote opgave. De provincie Zuid-Holland moet…

Lees het hele artikel op www.streekomroep56.nl.