Waterschap Hollandse Delta heeft nieuw bestuur

Foto waterschap Hollandse Delta / Het nieuwe algemeen bestuur (Verenigde Vergadering)

RIDDERKERK – De dertig nieuwe leden van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta zijn op woensdag 29 maart geïnstalleerd. Zij gaan de komende vier jaar met elkaar het waterschap besturen. Het nieuwe algemeen bestuur telt 15 fracties, bestaande uit 8 vrouwen en 22 mannen. Hiervan zijn 17 leden nieuw gekozen en 13 leden keren terug uit de vorige bestuursperiode.

Voorafgaand aan de verkiezingen had het vorige algemeen bestuur een motie aangenomen waarbij twee externe verkenners – de heren G. Veldhuijzen en F.D. van Heijningen – aangewezen werden. De verkenners hebben in de vergadering van 29 maart het nieuwe bestuur geadviseerd over het vervolgproces naar een bestuursakkoord en collegevorming. Het bestuur heeft deze adviezen overgenomen. Daarnaast zijn deze heren  aangewezen als informateurs met de opdracht om binnen twee maanden tot een bestuursakkoord te komen dat kan rekenen op een zo groot mogelijke meerderheid in het bestuur. Daarna zal de vorming van het college ter hand worden genomen.

Zetelverdeling
De leden van het algemeen bestuur worden om de 4 jaar gekozen via de waterschapsverkiezingen. Tijdens de verkiezingen van 15 maart konden inwoners stemmen voor de leden op 26 zetels. De overige 4 zetels zijn vaste zetels voor de vertegenwoordiging van landbouw en natuur, omdat hun specifieke deskundigheid belangrijk is en daarnaast de directe invloed van het waterschap op hun werk groot is.  Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast. Het controleert ook of het dagelijks bestuur -college van dijkgraaf en heemraden- dat beleid goed uitvoert. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

Voortvarende aanpak
Dijkgraaf Jan Bonjer is blij met de voortvarende aanpak van het nieuwe bestuur. “Ons waterschap staat gesteld voor aanmerkelijke maatschappelijke opgaven in onze regio. Het is dan ook van groot belang om te anticiperen op zaken als klimaatneutraliteit, toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkelingen en het versterken van de biodiversiteit. Een bestuursakkoord met heldere uitgangspunten en doelstellingen bevordert de bestuurskracht om de taken van het waterschap voor onze inwoners ook in de toekomst goed te kunnen uitvoeren.”

Bron: Waterschap Hollandse Delta