Waterschap heeft een nieuw College van dijkgraaf en heemraden

Waterschapshuis Ridderkerk

RIDDERKERK – De Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) van het waterschap Hollandse Delta heeft op woensdagavond 28 juni 2023 vijf heemraden benoemd die gezamenlijk met dijkgraaf Jan Bonjer het nieuwe College van dijkgraaf en heemraden zullen vormen oftewel het dagelijks bestuur. De nieuwe heemraden zijn Cicilia Rijsdijk van de Waterschapspartij Hollandse Delta, Piet van der Eijk van de BBB, Frank van Oorschot uit Achthuizen van de VVD, Anne Mollema van Water Natuurlijk en Hennie Wiersma-den Dulk uit Hellevoetsluis van de PvdA.

Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het waterschapsbeleid en zal onder meer het op 24 mei door de Verenigde Vergadering vastgestelde bestuursakkoord ‘Waterambities verenigd’ gaan uitwerken in een uitvoeringsprogramma. Dijkgraaf Jan Bonjer complimenteert de Verenigde Vergadering met deze belangrijke besluitvorming. “Een intensieve samenwerking en constructieve dialoog binnen het college is van groot belang. Met de benoeming van deze gemotiveerde heemraden staat het nieuwe college klaar om aan de slag te gaan. Gezien de grote maatschappelijke opgaven door onder andere het veranderende klimaat, hebben de heemraden als team een stevige klus te klaren.”

Samenwerking
Het nieuwe college geeft aan vertrouwen in de toekomst te hebben van het waterschap Hollandse Delta en is vastbesloten om zich in te zetten voor een adequate en efficiënte uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van het waterschap. Ze kijken daarbij uit naar een vruchtbare samenwerking met de Verenigde Vergadering, (maatschappelijke) partners en de inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, IJsselmonde, Eiland van Dordrecht en de Hoeksche Waard.

Bron Waterschap Hollandse Delta