Voorstellen en ideeën zonne-energie projecten welkom

DRECHTSTEDEN – Vanaf vandaag mag iedereen een voorstel of idee voor een project met zonnepanelen inbrengen. Dit kan het hele jaar door. Wel wordt begin februari bekeken wat er tot dan toe is binnengekomen. In de zomer van vorig jaar is in de Regionale Energiestrategie 1.0 onder andere vastgelegd dat zonne-energie op land nodig is om voldoende energie op te wekken zodat we voldoen aan de ambitie. Iedereen in de Drechtsteden kon en mocht meepraten over de criteria voor grootschalige zonneprojecten. Nu wordt de volgende stap gedaan.

Voorstellen die al voldoende zijn uitgewerkt kunnen al in projectparticipatie gaan. In het participatieproces ‘Van project-idee tot realisatie’ ziet u alle processtappen. Vanuit de Drechtstedengemeenten, Waterschappen en Provincie vindt Energietransitie Drechtsteden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers zelf met voorstellen komen, maar ook dat zij weten dat dit proces loopt en er wellicht een voorstel binnenkomt wat hen raakt. En waar ze over in gesprek kunnen.

Ook wordt in het eerste kwartaal van 2022 een webinar over financiële participatie georganiseerd. U vindt de uitgebreide informatie rondom dit proces op het energie-participatieplatform ‘Denk mee’ van de Drechtsteden.