Voor meeste zwemwater geen negatief advies vanwege PFAS

DEN-HAAG  De waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland hebben op meerdere locaties PFAS in het oppervlaktewater aangetroffen. Een aantal van deze locaties betreft zwem- en recreatiewater. De provincie Zuid-Holland heeft aan het RIVM gevraagd of er veilig gezwommen kan worden in de betreffende zwem- en recreatielocaties. Op basis van de meest recente data van de waterschappen concludeert het RIVM dat het in 12 van de 13 beoordeelde locaties veilig is om te zwemmen. Daaronder de Waal bij Heerjansdam en het water van het Sandelingenpark in Hendrik-Ido-Ambacht.  

Alleen voor de recreatieplas Merwelanden in de gemeente Dordrecht geldt dat er aanvullend onderzoek nodig is. Dit kan nog enkele weken duren en daarom heeft de provincie besloten een negatief zwemadvies af te geven voor recreatieplas Merwelanden. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “De waarden lijken niet direct verontrustend, maar als het gaat om de volksgezondheid zijn we liever iets te streng. Er is geen duidelijke norm voor PFAS in zwemwater, daarom hebben we het RIVM om advies gevraagd. Omdat aanvullend onderzoek nodig is, hebben we besloten dit negatief zwemadvies af te geven. Het onderzoek moet uitwijzen of zwemmen in Merwelanden voldoende veilig is.”

Onderzoeksaanpak RIVM
De aangetroffen PFAS- concentratie in het oppervlaktewater is vergeleken met de PFAS-concentratie in recreatieplas Berkendonk in Helmond. Voor Berkendonk heeft het RIVM eerder, getoetst aan de nieuwe strengere normering, geconcludeerd dat er veilig gezwommen kan worden. Dit is gebaseerd op zwemscenario’s: hoe vaak, hoe lang en gemiddelde waterinname voor volwassenen als kinderen. Op 12 van de 13 onderzochte locaties is de concentratie PFAS lager of gelijk aan Berkendonk en zijn er volgens het RIVM geen risico’s voor zwemmers. Uit de risicoschatting van het RIVM blijkt de PFAS-concentratie in Merwelanden hoger te liggen dan in Berkendonk.

Blootstelling aan PFAS verminderen
Het RIVM stelt dat er 3 mogelijke blootstellingsroutes zijn bij zwemmen: via de huid, inademen van lucht en inslikken van water. Het inslikken van water brengt met afstand het grootste risico met zich mee. De risico’s via de andere blootstellingsroutes zijn in theorie niet nul, maar zijn wel beoordeeld als verwaarloosbaar klein. Het risico op blootstelling kan dus sterk worden beperkt door gedrag waarbij inslikken van water zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Informatie
Het is aan te raden om alleen te zwemmen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Op de website www.zwemwater.nl staat actuele informatie over deze zwemwaterlocaties (natuurwater), de waterkwaliteit en omstandigheden om op te letten. Bekijk de notitie van het RIVM: www.rivm.nl/pfas/actueel

Bron: provincie Zuid-Holland