Succesvol Maritime Innovation Platform over nieuwe uitdagingen en kansen

Foto: Smart Delta Drechtsteden.

DORDRECHT –  Afgelopen dinsdag werd voor de tweede maal op rij het Maritime Innovation Platform georganiseerd in het Energiehuis te Dordrecht. Tijdens dit event stond innovatie in de maritieme sector centraal tijdens een uitgebreid congresprogramma met honderden maritieme professionals als gast. Een sector die van oudsher sterk geworteld is in onze regio en waar organisator Smart Delta Drechtsteden ook een inhoudelijke bijdrage aan leverde.

Het Maritime Innovation Platform draait om de vraag welke innovaties van pas gaan komen in de maritieme sector om de grote uitdagingen het hoofd te bieden. Zo moet de uitstoot van CO2 wereldwijd fors omlaag en daaraan moet ook de scheepvaart bijdragen. Ook spelen er bedreigingen als laagwater door droogte en personeelstekort. Een andere uitdaging betreft de Noordzee: hoe behouden we die op een veilige manier bevaarbaar nu er steeds meer en grotere windmolenparken worden aangelegd?

Gelijk internationaal speelveld
Het congres werd geopend door wethouder Maarten Burggraaf, portefeuillehouder voor maritieme zaken. Hij sprak zijn trots uit over de maritieme sector in de regio en de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven om slimme oplossingen voor de toekomst van deze industrie te vinden.  Hij benadrukte het belang van een gelijk internationaal speelveld voor de maritieme maakindustrie. “Er is veel concurrentie vanuit het buitenland, met name Azië, en dit gaat niet altijd eerlijk. Er is daarom al heel wat jaren een lobby gaande om meer politieke aandacht voor de sector in Europa en Nederland te krijgen. Het masterplan Maritiem, opgesteld in samenwerking met het ministerie van I&W, is ingediend voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. En met de aanstelling door het ministerie van EZK van gezant Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart is eindelijk een integraal nationaal maritiem industriebeleid in zicht.” Aldus de Dordtse wethouder.

Smart Delta Drechtsteden
Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Samen bouwen zij aan meer woningen, nieuwe energie, slimme technologie, toegepaste innovatie, banen van nu en toekomst en een goede bereikbaarheid van de regio. Samen met Gorinchem hebben de Drechtstedengemeenten in 2020 de Regio Deal toegekend gekregen om de ambities van de regio te helpen realiseren. Meer over Smart Delta Drechtsteden: www.smartdeltadrechtsteden.nl

Vergroenen binnenvaartvloot
Naast het mede organiseren verzorgde Smart Delta Drechtsteden ook een deel van de inhoud. Onder andere over haar innovatieproject ZEDhub, met als doel om in 2030 emmisieloos te kunnen baggeren. De Refit Alliantie presenteerde een centrale aanpak waardoor schaalvoordeel ontstaat bij het vergroenen van de binnenvaartvloot. Ook voor het thema ‘human capital’ – de kennis en ervaring van werknemers – was flinke belangstelling.  Met name tot het aantrekken van schoolverlaters naar de maritieme sector.

Kansen voor jongeren
Erwin Boer, strategisch adviseur arbeidsmarkt, benadrukte het belang van het meenemen van jongeren in de kansen en mogelijkheden die de regio te bieden heeft. Hij pleitte daarnaast voor een verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en onderwijs. “Het is essentieel dat we jongeren betrekken en hen laten zien wat voor mooie carrièremogelijkheden er zijn in de maritieme sector. Dit kunnen we bereiken door betere samenwerking tussen ondernemers en onderwijs en door jongeren meer te laten ervaren in de praktijk.”

Bron: Smart Delta Drechtsteden