Snellere Energietransitie Drechtsteden door samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

DORDRECHT –  Binnen de regio is sinds 2021 Smart Delta Drechtsteden opgericht. Een van de ambities is om snel grote stappen te zetten in de energietransitie. Zo werkt het bedrijfsleven actief aan innovaties op het gebied van onder meer waterstof en energieopslag. Een vertragende factor is echter het gebrek aan voldoende goed opgeleide vakmensen. Daarom heeft de regio, vanuit de Smart Campus Leerpark (Scale) afgelopen maandag een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Als het plan wordt goedgekeurd, betekent dit een belangrijke financiële impuls voor de regio, die graag koploper wil blijven in de energietransitie.

Het plan is ontstaan uit een jarenlange samenwerking tussen Da Vinci College, de gemeente Dordrecht en vele regionale bedrijven. Het doel is om de bestaande publiek-private samenwerkingen (PPS) voor de immense energietransitie opgave op te schalen. Veel van deze PPS-initiatieven zijn ontstaan op en rond de Scale-campus.  Hier werken het beroepsonderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk aan innovaties en aan het opleiden van studenten en werknemers. Een belangrijk onderdeel van het plan is om vernieuwende onderwijsconcepten vanuit deze PPS’en verder uit te bouwen.

Scale
Smart Campus Leerpark is de hotspot voor toegepaste technologische en allereerste campus die digitale- en fysieke innovatie echt weet te verbinden. Waar wereldspelers samenwerken met het MKB, scale-ups en kennisinstellingen aan de producten van morgen. Hier komen ambitie, kennis en faciliteiten samen. Tegelijkertijd wordt het mogelijk voor het mkb om slimmere producten te leveren met minder mensen dat deels een oplossing biedt voor de onverminderde krapte op de arbeidsmarkt.

Samenwerking cruciaal
Henrik Stevens, voorzitter van het college van bestuur van het Da Vinci College: “Samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal om te komen tot hoogwaardig beroepsonderwijs dat structureel aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Er zijn in de regio al verschillende succesvolle voorbeelden van PPS’en, bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, duurzame elektriciteit en energie-gebruik, maar ook rond digitalisering.”

Voldoende vakkrachten
Naast initiatieven als de Beroepentuin en PPS’en als GoBouw, Green Engine Technology en Data Value Drechtsteden, wordt de Duurzaamheidsfabriek landelijk als een succesvolle PPS gezien.  Directeur Daan Wortel: “De combinatie van leren, werken en innoveren die je terugziet in PPS’en is cruciaal. Vooral ook omdat de (technologische) ontwikkelingen in de energietransitie zo snel gaan. Het bedrijfsleven weet als geen ander wat er speelt en het onderwijs heeft het vermogen om mensen mee te nemen in die ontwikkelingen, zowel studenten als werkenden. Met steun vanuit de overheid zijn we in staat om voldoende vakkrachten op te leiden. In 4 jaar tijd bereiken we door onze gezamenlijke inspanning in de regio 1000 werknemers en studenten, 100 docenten en 500 mkb’ers extra.”

Smart Delta Drechtsteden
Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de regio Drechtsteden wonen. Samen bouwen zij aan meer en betere woningen, nieuwe energie, slimme technologie, toegepaste innovatie, banen van nu en in de toekomst en een goede bereikbaarheid van de regio. Samen met Gorinchem hebben de Drechtsteden in 2020 een Regio Deal van de overheid toegekend gekregen om de ambities te realiseren.

Laagdrempelig aan de slag
Een belangrijk onderdeel van het plan is het delen van bewezen concepten, zodat andere PPS’en – ook buiten de regio – niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Daarnaast kent het plan ook een sociale component, waarbij het streven is om mensen die nu niet werken een kans te geven om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan in de energietransitie. Speciaal daarvoor zijn met alle bedrijven, die een rol spelen in de uitvoering van de energietransitie, zogenaamde ‘instaptaken’ in kaart gebracht. Vervolgens zijn daar korte opleidingen voor ontwikkeld, zodat iedereen in principe binnen tien weken aan het werk kan, met certificaat en baangarantie. Dat versnelt niet alleen de energietransitie, maar verhoogt ook de arbeidsparticipatie en daarmee de welvaart in de wijken.

Regio op de kaart gezet
Verantwoordelijk wethouder voor de Smart Campus Leerpark Chris van Benschop: “We staan in de regio voor een zeer grote opgave als het gaat om de energietransitie. Het gebrek aan vakmensen is daarbij een serieuze uitdaging, maar deze samenwerking gaat ons helpen om onze slagkracht te vergroten waar het gaat om innovatie en menselijk kapitaal. Sterker nog: ik zie dat we met Scale, samen met onderwijs en bedrijfsleven, een innovatie hebben gerealiseerd die er écht toe doet. Die ons als regio op de kaart zet en gaat helpen de energietransitie te versnellen. Bovendien biedt het inwoners de mogelijkheid om in te stappen op de arbeidsmarkt of van baan te veranderen en zo mee te werken aan de energietransitie.”

Bron: Smart Delta Drechtsteden