Schrappen van Waterbushalte Dordtse Hooikade in wintermaanden wekt onvrede

DORDRECHT/ZWIJNDRECHT – Columnist Kees Thies van AD De Dordtenaar heeft heel veel teweeg gebracht met het nieuws dat de directe waterbus verbinding vanaf de Hooikade in Dordrecht naar het Zwijndrechtse Veerplein nog maar de helft van het jaar vaart. Uiteraard leeft dit ook in Zwijndrecht.

De nieuwe vervoerder Blue Amigo vertelt dat de halte niet was opgenomen in de concessie. “Er was dus geen verplichting om daar aan te blijven leggen,” zegt Robin Huisman van het bedrijf. “We hebben deze gemaakt op basis van de verkeersanalyse. In de wintermaanden wordt er veel minder gebruik van gemaakt dan in de zomermaanden.” Om de veerdienst twaalf maanden per jaar te laten varen, zou opnieuw met de overheid onderhandeld moeten worden.

Algemeen Belang Zwijndrecht heeft het college hierover de volgende vragen gesteld:

1. Was u als college op de hoogte van deze wijziging van de dienstregeling?

2. Op basis waarvan is deze voor de inwoners van Zwijndrecht verslechterde dienstregeling tot stand gekomen?

3. Waarom is deze zo ten opzichte van Zwijndrecht zo verslechterd? Dat je nu A aan de andere kant van de stad wordt afgezet en B een veel langere reistijd krijgt dan voorheen. Eens qua loopafstand naar het centrum vanaf beide afmeerplaatsen is de afstand tot de markt gelijk echter je zal maar in de Voorstraat willen zijn of de Grote Kerk willen bezoeken.

4. In hoeverre is dit in overleg met u en eventuele andere colleges bijvoorbeeld van Dordrecht besproken?

5. Wat kunnen wij, kunt u doen aan deze ongewenste wijziging zodat toch minimaal 1 of het liefst 2 keer per uur de oversteek Veerplein ó Hooikade in de wintermaanden hersteld kan worden?

De partij vraagt aan het college: “Gezien de actualiteit zouden wij graag zien dat deze vragen tijdens het vragenhalfuurtje van de eerstvolgende raad behandeld worden. U kunt de vragen 2 en 5 dus ook zien als vragen voor het komende vragenhalfuur.”