Rijkswaterstaat koelt drie bruggen in de regio

ROTTERDAM – Rijkswaterstaat koelt tot en met maandag 11 september de Brug over de Noord (N915), de Spijkenisserbrug, en de Verkeersbrug Dordrecht. Bij de Verkeersbrug Dordrecht oftewel de  Zwijndrechtse brug koelt een blusboot sinds woensdag 6 september overdag de onderkant van de brug met water. Vanaf donderdag 7 september worden ook de Spijkenisserbrug en Brug over de Noord gekoeld.

Bij de Brug over de Noord wordt, net als bij de brug tussen Zwijndrecht en Dordrecht, een blusboot ingezet.  De Spijkenisserbrug krijgt verkoeling van een tankwagen en waterslangen. Als gevolg van de hitte wordt het oostelijke brugdeel van deze brug niet meer gedraaid.

Koelen van bruggen
Door te koelen beperkt men het uitzetten van de stalen brugonderdelen vanwege de hoge temperaturen. Als deze delen te veel gaan uitzetten kunnen de bruggen niet meer goed open of dicht gaan. Om dit te voorkomen wordt er door Rijkswaterstaat gekoeld bij voortdurende of extreem hoge buitentemperaturen. Daarmee wordt hinder voor vaar- en weggebruikers en met name schade aan de bruggen voorkomen.

Weinig hinder
Er gelden voor de gekoelde bruggen geen aanvullende verkeersmaatregelen voor weggebruikers. Wel moeten zowel automobilisten, fietsers en voetgangers bij de Spijkenisserbrug rekening houden met water op het wegdek. Om hinder te voorkomen liggen de waterslangen  zoveel mogelijk  buiten het bereik van verkeer of worden ze afgedekt met overrijdbare planken.

 Bron Rijkswaterstaat