Rijk geeft subsidie voor aardgasvrij maken van huurwoningen

REGIO – Het Rijk heeft een subsidie toegekend aan verschillende woningcorporaties en warmtenetaanbieder HVC voor het aardgasvrij maken van bijna 6000 huurwoningen in de zeven gemeenten van de Drechtsteden. Het gaat onder andere om de woningcorporaties Trivire en Woonkracht 10.

Met het toekennen van de subsidie kunnen de woningbouwverenigingen en HVC beginnen met het aansluiten van 5930 huurwoningen op het warmtenet. Daardoor wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de uitstoot van CO2.

De regio wil voor 2030 zeker 12-duizend woningen en gebouwen verwarmen met behulp van het warmtenet. De toekenning van de subsidie is daarom een belangrijke impuls voor de doelstelling van de Drechtsteden.