Provincie koopt meer dan 12 hectare natuur in Kinderdijk

De molens bij Kinderdijk met rechts de polder Blokweer

DEN HAAG – De provincie Zuid-Holland heeft maar liefst ca 12,5 ha grond aangekocht van biologische boerderij en kaasmakerij Biokaas Kinderdijk in polder Blokweer te Alblasserdam. De gronden maken nu deel uit van het Natura 2000-gebied ‘Boezems Kinderdijk’ en het Natuurnetwerk Nederland. De percelen worden als natuur ingericht om zo dit natuurgebied te versterken.

Goed nieuws dus, voor broedvogels als de Purperreiger, Zwarte Stern of Snor. ‘Kinderdijk’ wordt ook gebruikt als overwinterings- en rustgebied door de Smient, Krakeend en Slobeend. Om het nieuw toegevoegde gebied hiervoor aantrekkelijk te maken zullen rietmoeras, struweel en open water elkaar gaan afwisselen.

Doorstart bedrijf
“Deze aankoop maakt nieuwe natuur mogelijk. Biokaas Kinderdijk verkeerde in zwaar weer, mede door de verkoop van de grond is het voor het bedrijf mogelijk om een doorstart te maken en om de boerderij en kaasmakerij in aangepaste vorm voort te zetten”, aldus projectleider Joost Rink.


Hele Blokweer polder
In de toekomst zal de hele polder Blokweer natuur worden. De plannen hiervoor worden gemaakt door de provincie in overleg met Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk, Natuur- en vogelwacht de Alblasserwaard, Waterschap Rivierenland, gemeente Alblasserdam en Staatsbosbeheer. Alle particuliere eigenaren in de polder zijn hierover benaderd en blijven ook in de toekomst betrokken.

Bron Provincie Zuid-Holland