Provincie in hoger beroep tegen uitspraak Chemours

Het Dordtse chemiebedrijf Chemours aan de rivier de Merwede

DEN HAAG – De provincie Zuid-Holland gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag over Chemours. Het chemische bedrijf in Dordrecht maakte bezwaar tegen de strengere eisen die de provincie wil opleggen om de uitstoot van chemicaliën versneld te verlagen. De rechtbank stelde op 16 maart Chemours grotendeels in het gelijk.

De vergunning, waar Chemours tegen in beroep is gegaan, bevat maatregelen om de uitstoot van meer chemicaliën aan banden te leggen. De provincie vindt het logisch om, behalve tegen de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), ook beperkingen op te leggen tegen stoffen die mogelijk in de nabije toekomst ook tot ZZS worden verklaard. Van deze laatste stoffen heeft het RIVM in opdracht van het Rijk een lijst opgesteld.  De provincie vindt dat uit voorzorg  de uitstoot ervan verder aan banden moet worden gelegd. Niet alleen bij Chemours, maar bij alle bedrijven in de provincie die deze stoffen gebruiken. De rechtbank begrijpt de beweegredenen maar dat komt,  volgens de provincie, onvoldoende terug in de uitspraak.

Raad van state
Daarnaast is er onderzoek gedaan naar nieuwe technieken om de emissies zo spoedig mogelijk te verlagen. Hoewel de door de provincie Zuid-Holland geraadpleegde deskundige heeft bevestigd dat dit mogelijk is gaat de rechter hier niet in mee. Daarom stapt deze instantie nu naar de Raad van State om hoger beroep in te stellen. En hoewel de uitstoot van Chemours steeds verder omlaag gaat wil de provincie het tempo versnellen om het milieu en de gezondheid van omwonenden beter te beschermen.

Bron: provincie Zuid-Holland