Proef met natuurlijke oeverbescherming van wilgenhout

RIDDERKERK –   Middelharnis krijgt als eerste locatie op de Zuid-Hollandse eilanden een oeverbeschoeiing van wilgenhout. Deze beschoeiingen zijn onderdeel van een proef waarmee waterschap Hollandse Delta duurzame en natuurlijke alternatieven voor geotextiel wil testen. Het wilgenhout dat voor de oeverbescherming wordt gebruikt, komt uit de griend bij het Borgmanpad in Heerjansdam.

De beschoeiing heeft een lengte van 300 meter en wordt aan beide oevers aangebracht.De komende jaren gaat het waterschap monitoren hoe het wilgenhout en de jute zich houden als oeverbescherming. Daarbij wordt bekeken wat de exacte levensduur is van de wilgenbeschoeiing met juten doek onder verschillende soorten ondergrond en nat-droogcondities zoals wisselingen in waterpeil. Doordat wilgen en jute natuurlijke materialen zijn, breken ze na verloop van tijd af. Daarom plant het waterschap waar mogelijk riet achter de beschoeiing, om daarmee een extra natuurlijke oeverversterking te creëren. De verwachting is dat het daarmee niet nodig is de wilgenbeschoeiing te vervangen als deze aan het einde van de levensduur is gekomen.

Al eeuwen toegepast

Het idee voor het gebruik van wilgenbeschoeiingen ontstond tijdens de BlueCity Wilgen Hackathon begin februari van dit jaar. Daarin onderzocht waterschap Hollandse Delta samen met onder meer boeren, ontwerpers, en groenaannemers de toepassing van wilgenhout in een bio-circulaire economie. Beschoeiingen van wilgenhout werden eeuwenlang toegepast in Nederland, maar met de opkomst van plastic raakte de techniek in onbruik. De toepassing wordt nu steeds vaker herontdekt en doorontwikkeld met moderne inzichten over bijvoorbeeld oever- en groenbeheer.

Groen langs waterlopen

Waterschap Hollandse Delta ziet diverse voordelen in het toepassen van wilgenhouten beschoeiingen. De wilg is een boom die van nature in Nederland groeit, waardoor voor het gebruik van wilgenhout minder vervoersbewegingen nodig zijn om het hout te distribueren dan er voor geïmporteerde houtsoorten nodig is. Ook brengen wilgen in het landschap het groen terug langs waterlopen. En doordat wilgen en jute na verloop van tijd vergaan, zijn er aan het einde van de levensduur van de beschoeiing minder afvoerkosten te verwachten. Afhankelijk van de resultaten is het de intentie van waterschap Hollandse Delta wilgentenen in de combinatie met juten textiel op meer plaatsen toe te passen, zodat het gebruik van kunststof materialen zoals geotextiel kan worden teruggebracht.

Bron: Waterschap Hollandse Delta