Opmars COVID-19 in de streek zet flink door

STREEKNIEUWS – Ook in de eerste week van oktober heeft de tweede golf van het coronavirus zijn opmars in de streek voortgezet en is het aantal mensen dat positief getest is op COVID-19 aanzienlijk toegenomen.

In Hendrik-Ido-Ambacht waren er de afgelopen week 92 personen en in Zwijndrecht 135 personen met een coronabesmetting vastgesteld. Een stijging van respectievelijk 46% en 96% ten opzichte van de week daarvoor. Beide woonplaatsen liggen in de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid waar ook in de buurgemeenten een soortgelijk beeld te zien was.  Zo bereikte de stad Dordrecht afgelopen donderdag een piek met 58 positieve testresultaten, en waren dat in de Hoekse Waard er op die dag zelfs 60.  In totaal kregen beide gemeenten de afgelopen week er respectievelijk 269 en 228 nieuwe besmettingen bij.

Daling virusdeeltjes in rioolwater

Ondanks vrijwel een verdubbeling van de positieve testresultaten in Zwijndrecht nam het aantal virusdeeltjes in de wekelijkse rioolwatermeting van deze gemeente juist met 36% af.  Dat zou een eerste indicatie kunnen zijn dat het aantal dragers van het virus, terwijl men geen ziekteverschijnselen hoeft te hebben, aan het afnemen is. Bij de rioolwatermeting telt men het aantal deeltjes genetisch materiaal dat het coronavirus in 1mm rioolwater achterlaat. Maar omdat niet iedere virusdrager dit ook in zijn ontlasting heeft is men voorzichtig met het trekken van vroegtijdige conclusies. Hiervoor is meer onderzoek nodig.