Nieuwe subsidieronde voor vergroenen schoolpleinen

DEN HAAG – De provincie opent een nieuwe ronde van de subsidieregeling voor groene gezonde schoolpleinen. Met deze regeling krijgen scholen in versteende wijken de mogelijkheid om hun schoolplein te transformeren in een groene oase. Hierdoor ontstaat er een groen en speels leerlandschap voor de leerlingen en een groene huiskamer voor de buurt.

De eerste 10 scholen in de gemeenten Zwijndrecht, Nissewaard, Delft, Leiden, Rotterdam en Den Haag ontvingen dit voorjaar de subsidie. IVN Natuureducatie begeleidt de scholen bij het hele proces. Zij ondersteunen bij de keuzes voor participatie en ontwerp, inheemse beplanting, opzet van het buitenonderwijs en openstelling voor de buurt. Uit onderzoek blijkt dat groene schoolpleinen een positieve invloed hebben op concentratievermogen, fantasie, creativiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ook draagt het bij aan een betere groepsdynamiek in de klas en hebben kinderen die met de natuur opgroeien de rest van hun leven ook meer binding met de natuur.

Voor schoolkinderen en buurtbewoners
Meindert Stolk, Gezond en Veilig: “Groene schoolpleinen zijn niet alleen een aanwinst voor schoolkinderen maar juist ook voor de bewoners uit de buurt. En daarnaast zijn groene schoolpleinen ook hard nodig vanwege de toenemende hitte, piekregenbuien en afnemende biodiversiteit. Ik moedig dan ook alle gemeenten en potentiële investeerders aan bij te dragen aan de vergroening, zodat wij in 2030 samen de helft van alle schoolpleinen hebben vergroend.” 

Indienen plannen
Van 15 juli tot en met 1 oktober kunnen plannen voor deze subsidie door scholen worden ingediend. Vanaf die datum is alle informatie op de website van de provincie te vinden op subsidie Groene gezonde schoolpleinen. Het begeleidingsteam van IVN kan de scholen die een aanvraag willen indienen daarbij helpen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met i.mostert@ivn.nl

Bron: provincie Zuid-Holland