Minister Schouten brengt werkbezoek aan KICKSTART

DRECHTSTEDEN – Carola Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen bracht gisteren een werkbezoek aan KICKSTART, het regionale mobiliteitsteam (RMT) dat inwoners aan het werk helpt. Zij ging daar op een informele en laagdrempelige wijze in gesprek met werk(zoek)enden, ondernemers en werkgevers om nog meer inzicht te krijgen in hun persoonlijke situatie/uitdagingen en de manier waarop KICKSTART hen geholpen heeft. Centraal stond de preventieve crisisaanpak van met ontslag bedreigde werknemers in de regio.

Wethouder Peter Heijkoop: “De samenwerking binnen KICKSTART maakt duidelijk dat je door de krachten te bundelen het verschil kunt maken voor werkzoekenden en werkgevers. Het ontstond in coronatijd als crisisdienstverlening, maar het lijkt nu echt een vaste plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Hopelijk besluit het kabinet om de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) te laten voortbestaan. Het bezoek van de minister is belangrijk, omdat zij met eigen ogen heeft gezien welke toegevoegde waarde dit biedt voor de arbeidsmarkt. Zeker in de Drechtsteden.”

Minister Carola Schouten: “Heel waardevol om deze verhalen te horen. Het moet er in eerste instantie om gaan wat iemand nodig heeft om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Momenteel is er krapte op de arbeidsmarkt, maar het is geen vanzelfsprekendheid dat de vacatures die er zijn, aansluiten bij wat mensen zoeken. KICKSTART draagt eraan bij om de juiste match te vinden. Er wordt samengewerkt en echt gekeken naar wat mensen zelf nodig hebben, in plaats van dat er wordt gekeken vanuit welke regeling zij komen. De mens moet centraal staan en dat gebeurt hier.”

De overheid heeft landelijk gelden beschikbaar gesteld voor extra begeleiding van mensen op de arbeidsmarkt die geraakt zijn door de coronacrisis. Om hen te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk wordt door Regionale Mobiliteitsteams in 35 arbeidsmarktregio’s aanvullende dienstverlening opgezet. Gemeenten, UWV, vakbonden, werkgevers, onderwijsinstellingen en de samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs Bedrijfsleven werken in mobiliteitsteams intensief samen om zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te begeleiden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW) heeft hierover vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de deelnemende partners

Meer informatie over KICKSTART is te vinden op www.kickstartdrechtsteden.nl